Hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XII

Sáng ngày 29/11, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị toàn quốc học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XII của Đảng.

Dự hội nghị tại điểm cầu Hàm Yên có các đồng chí:  Hà Phúc Phình, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy Hàm Yên; Đinh Công Thơ, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Vũ Đình Hưng, Phó Bí Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện. Các đồng chí trong BTV Huyện ủy, BCH Đảng bộ huyện, lãnh đạo các cơ quan, ban ngành đoàn thể huyện, lãnh đạo 18 xã, thị trấn của huyện.

Quang cảnh Hội nghị tại điểm cầu huyện Hàm Yên.

Với thời gian hơn 1 ngày học tập, các đại biểu được nghe các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước giới thiệu, quán triệt 4 Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6, BCH Trung ương Đảng khóa XII, gồm: Nghị quyết số 18 “về một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; Nghị quyết số 19 “về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”; Nghị quyết số 20 “về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới”; Nghị quyết số 21 “về công tác dân số trong tình hình mới”.

Qua hội nghị giúp các đồng chí cấp ủy viên, những người đứng đầu các cơ quan, đơn vị nắm vững các nội dung được học tập, quán triệt để có định hướng công tác phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao. Sau hội nghị, các tổ chức Đảng tập trung nghiên cứu và sớm triển khai quán triệt đến cấp ủy cấp dưới, cán bộ, đảng viên trong huyện nắm vững những quan điểm của Đảng; tạo sự đồng thuận, tin tưởng, nhất trí cao, từ đó phát huy tinh thần trách nhiệm của mỗi cá nhân trong thực hiện chức trách được giao, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XX, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng./.

Minh Vương - Ngọc Nga

Tin cùng chuyên mục