Họp Ban chỉ đạo Đại hội dân tộc thiểu số huyện Hàm Yên lần thứ IV

Sáng ngày 22-5, đồng chí Ma Phúc Dự, Uỷ viên BCH Đảng bộ huyện, Phó Chủ tịch UBND huyện chủ trì cuộc họp Ban chỉ đạo Đại hội dân tộc thiểu số huyện Hàm Yên lần thứ IV.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện Ma Phúc Dự chủ trì cuộc họp.

Tại cuộc họp, đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện Ma Phúc Dự nhấn mạnh việc tổ chức Đại hội dân tộc thiểu số cấp huyện nhằm tiếp tục tổng kết, đánh giá thành tựu, kết quả thực hiện công tác dân tộc, chính sách dân tộc giai đoạn 2019-2024, khẳng định và ghi nhận công lao to lớn của đồng bào các DTTS đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo và hội nhập quốc tế. Tôn vinh, biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong đồng bào DTTS. Đây cũng là diễn đàn giao lưu, học tập, trao đổi kinh nghiệm giữa các dân tộc, đồng thời là đợt sinh hoạt chính trị, xã hội sâu rộng nhằm nâng cao nhận thức, củng cố niềm tin và sự đồng thuận của đồng bào các dân tộc dưới sự lãnh đạo của Đảng.

Theo Báo cáo của Phòng Dân tộc huyện, Đại hội dân tộc thiểu số huyện Hàm Yên lần thứ IV dự kiến được tổ chức vào ngày 13-14/6 với 150 đại biểu chính thức. Đại hội dự kiến chủ đề “Các dân tộc huyện Hàm Yên đoàn kết, đổi mới sáng tạo, phát huy nội lực, xây dựng huyện Hàm Yên đạt chuẩn Nông thôn mới và hướng tới xây dựng Nông thôn mới nâng cao”.

Đến nay, cơ quan thường trực và các tiểu ban phục phụ Đại hội đã xin ý kiến về công tác khen thưởng, trình kinh phí, chuẩn bị các nội dung kịch bản điều hành, trình dự toán tổ chức trình UBND huyện thẩm định, phê duyệt.

Tại cuộc họp các đại biểu đã thảo luận, đưa ra các ý kiến về công tác chuẩn bị các phần việc được giao, góp ý vào một số phần việc được triển khai trong thời gian tới.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện Ma Phúc Dự kết luận cuộc họp.

Kết luận cuộc họp đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện Ma Phúc Dự đề nghị các thành viên Ban chỉ đạo Đại hội, cơ quan thường trực, lãnh đạo các phòng, cơ quan liên quan cần chuẩn bị tốt các nội dung chuẩn bị về báo cáo chính trị, phóng sự, công tác an ninh, công tác trang trí khánh tiết, công tác chuẩn bị chương trình nghệ thuật, công tác hậu cần phục vụ Đại hội, việc tuyên truyền trước, trong và sau Đại hội. Đồng chí đề nghị các tiểu ban chuẩn bị các nội dung được giao đảm bảo theo kế hoạch, góp phần tổ chức thành công Đại hội./.

Toàn Thắng

Tin cùng chuyên mục