Khai mạc Kỳ họp thứ 5 Hội đồng nhân dân huyện Hàm Yên khóa XIX

Ngày 21/12, Hội đồng nhân dân huyện Hàm Yên khóa XIX đã tổ chức khai mạc kỳ họp thứ 5. Chủ tọa kỳ họp gồm các đồng chí: Đinh Công Thơ, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, Phạm Văn Mạnh, Phó chủ tịch Thường trực HĐND huyện. Dự kỳ họp có các đồng chí: Hà Phúc Phình, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy Hàm Yên; Vũ Đình Hưng, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện. Các đồng chí trong BTV Huyện ủy, BCH Đảng bộ huyện, các Ban HĐND huyện, lãnh đạo các cơ quan, ban ngành, đoàn thể, lãnh đạo và các đại biểu HĐND huyện.

Đồng chí Đinh Công Thơ, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Khai mạc kỳ họp.

Phiên chính thức kỳ họp HĐND huyện diễn ra từ ngày 21/12 đến sáng ngày 22/12, tập trung đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách, quốc phòng, an ninh trật tự năm 2017, phương hướng nhiệm vụ năm 2018 ; Các báo cáo của UBND huyện; Tòa án nhân dân huyện; Viện kiểm sát nhân dân huyện; Báo cáo hoạt động của Chi cục Thi hành án dân sự. Thông báo kết quả tham gia xây dựng chính quyền huyện, phương hướng nhiệm vụ năm 2018; Thông báo các báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND huyện…

Các đại biểu dự kỳ họp.         

Trong năm 2017, kinh tế, xã hội của huyện tiếp tục chuyển biến tích cực và đạt được kết quả quan trọng trên các lĩnh vực. Qua đánh giá kết quả thực hiện phát triển kinh tế xã hội năm 2017 cơ bản các chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch. Tổng sản lượng lương thực quy thóc đạt 53.744 tấn, đạt 100% kế hoạch. Tổng  mức bán lẻ hàng hóa xã hội ước đạt 1.480 tỷ đồng so với năm 2017 tăng 5,7%, đạt 100% kế hoạch, thu ngân sách trên địa bàn ước đạt 71,1 tỷ đồng. Tâp trung trồng được trên 2.675 ha rừng, đạt 100% kế hoạch, tập trung chăm sóc trên 7.000 ha cam. Công tác văn hóa, xã hội, lao động, giải quyết việc làm, đảm bảo an sinh xã hội được triển khai thực hiện tốt, đạt và vượt mức chỉ tiêu kế hoạch, an ninh chính  trị, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm.

Đồng chí Vũ Đình Hưng, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện trình bầy báo cáo tại kỳ họp.

Năm 2018, huyện Hàm Yên phấn đấu giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp ước đạt 982,5 tỷ đồng; tổng sản lượng lương thực quy thóc  đạt 53.497 tấn; trồng mới 2.600 ha rừng; thu ngân sách đạt 75 tỷ đồng. Giải quyết việc làm cho trên 3.500 lao động, giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 23,34% xuống còn 19,15 % vào cuối năm 2018...

Toàn Thắng - Minh Vương

Tin cùng chuyên mục