Kỳ họp thứ 8, HĐND huyện Hàm Yên khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 – 2021

Ngày 10/7, HĐND huyện Hàm Yên khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 – 2021, đã tiến hành kỳ họp thứ 8 nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019.

Đ/c Bí thư Huyện ủy Hà Phúc Phình; Phó Chủ tịch HĐND huyện Phạm Văn Mạnh tặng hoa các đồng chí được bầu, miễn nhiệm các chức danh do HĐND bầu.

Dự kỳ họp có đồng chí Hà Phúc Phình, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy; Các đồng chí: Đinh Công Thơ, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Phạm Văn Mạnh, Phó Chủ tịch HĐND huyện chủ trì kỳ họp.

Thực hiện Nghị quyết HĐND huyện về phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, huyện Hàm Yên đã tập trung thực hiện và đạt hiệu quả các mục tiêu, chỉ tiêu đã đề ra.

Về sản xuất nông nghiệp, tổng sản lượng lương thực ước đạt trên 25.400 tấn, đạt 47% kế hoạch năm. Chỉ đạo trồng và chăm sóc các cây trồng chủ lực trong phát triển kinh tế như trên 7.000 ha cam, 2.100 ha chè, trên 470 ha mía và trồng mới trên 1.900 ha rừng; chú trọng thực hiện các giải pháp phòng, chống dịch bệnh cho vật nuôi, đặc biệt đối với các giải pháp phòng, chống dịch bệnh Dịch tả lợn Châu phi; Công tác khuyến nông, khuyến lâm được tăng cường;

Cơ sở hạ tầng tiếp tục được đầu tư xây dựng; giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp đạt trên 555 tỷ đồng, đạt 55% kế hoạch. Chương trình xây dựng nông thôn mới được thực hiện tốt. Các lĩnh vực xã hội có nhiều tiến bộ, chất lượng giáo dục được quan tâm; công tác giảm nghèo, chính sách với người có công được thực hiện có hiệu quả. Thu ngân sách trên địa bàn đạt trên 43 tỷ đồng, đạt 55% kế hoạch. Hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở ổn định, quốc phòng, an ninh trên địa bàn được giữ vững...

Tại kỳ họp, các đại biểu cũng nghe các Ban HĐND huyện thông qua báo cáo hoạt động trong 6 tháng đầu năm 2019; phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019...

Kỳ họp đã tập trung thảo luận chỉ ra những mặt còn tồn tại, hạn chế để đề ra các giải pháp tập trung thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh 6 tháng cuối năm 2019 đã đề ra, xác định nhiệm vụ là: Tập trung chỉ đạo sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp; phát triển và giữ vững các thương hiệu nông sản đặc biệt là thương hiệu Cam sành Hàm Yên; Tăng cường phòng chống lụt bão, dịch bệnh trên người, gia súc, gia cầm, tiếp tục triển khai có hiệu quả các chính sách an sinh xã hội...

Đẩy mạnh đầu tư xây dựng hạ tầng kinh tế – xã hội, thu hút đầu tư. Thực hiện tốt về xây dựng nông thôn mới; đẩy mạnh thực hiện công tác cải cách thủ tục hành chính; giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn...

Tại kỳ họp lần này, HĐND huyện Hàm Yên cũng đã thảo luận, xét Tờ trình của UBND hyện về Đồ án Quy hoạch xây dựng vùng huyện Hàm Yên giai đoạn 2018 – 2030, định hướng đến năm 2050; bỏ phiếu bầu, miễn nhiệm các chức danh do HĐND bầu, ông Đinh Công Thơ, Phó Bí thư Huyện ủy được bầu giữ chức Chủ tịch UBND huyện Hàm Yên nhiệm kỳ 2016 – 2021 với số phiếu đạt 100%./.

Xuân Quỳnh - Minh Vương

Tin cùng chuyên mục