Lớp Bồi dưỡng cán bộ dự nguồn lãnh đạo, quản lý của tỉnh tổ chức hoạt động thực tế tại huyện Hàm Yên

Sáng 11- 11, Lớp Bồi dưỡng cán bộ dự nguồn lãnh đạo, quản lý của tỉnh nhiệm kỳ 2025 – 2030 đã tổ chức hoạt động thực tế tại xã Minh Hương, huyện Hàm Yên.

Lớp Bồi dưỡng cán bộ dự nguồn lãnh đạo, quản lý của tỉnh tặng hỗ trợ Ngôi nhà Đại đoàn kết cho gia đình chị Đặng Thị Lai, thôn Đá Bàn, xã Minh Hương.

Đại biểu và nhân dân tham dự thông tin về công tác chuyển đổi số.

Tại xã Minh Hương lớp bồi dưỡng cán bộ dự nguồn lãnh đạo, quản lý của tỉnh đã tặng 50 triệu đồng hỗ trợ làm nhà đại đoàn kết cho gia đình chị Đặng Thị Lai, thôn Đá Bàn, xã Minh Hương; tặng quỹ khuyến học xã Minh Hương 5 triệu đồng; tặng 1 tivi cho Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Minh Tiến. Đoàn cũng đã thông tin về công tác chuyển đổi số đối với cán bộ và bà con nhân dân xã Minh Hương.

Lớp bồi dưỡng cán bộ dự nguồn lãnh đạo, quản lý của tỉnh giúp gia đình chị Đặng Thị Lai di chuyển nhà cũ, xây dựng nhà đại đoàn kết.

Bên cạnh đó lớp bồi dưỡng cán bộ dự nguồn lãnh đạo, quản lý của tỉnh đã phối hợp với các tổ chức chính trị xã hội huyện Hàm Yên, xã Minh Hương và nhân dân thôn Đá Bàn giúp đỡ gia đình chị Đặng Thị Lai di chuyển nhà cũ chuẩn bị mặt bằng xây dựng ngôi nhà đại đoàn kết.

 

Hoạt động thiết thực của cán bộ và nhân dân vào ngày thứ 7 tại xã Minh Hương.

Thông qua việc tổ chức hoạt động thực tế giúp các đồng chí cán bộ dự nguồn lãnh đạo, quản lý của tỉnh có thêm kiến thức thực tế ở cơ sở và tăng gắn kết giữa cán bộ với Nhân dân; tìm hiểu thêm phong tục tập quán, đời sống khó khăn của Nhân dân phục vụ công tác quản lý, điều hành. Đồng thời, góp phần chung sức xây dựng nông thôn mới tại xã Minh Hương, huyện Hàm Yên./.

Quang Trường - Tuấn Tú

Tin cùng chuyên mục