Lực lượng Dân quân xã Bằng Cốc thực hiện công tác dân vận

Thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, công tác dân vận của địa phương và hưởng ứng phong trào Quân đội chung sức xây dựng Nông thôn mới, thời gian qua bên cạnh công tác huấn luyện, lực lượng Dân quân xã Bằng Cốc, huyện Hàm Yên đã thực hiện tốt công tác dân vận, góp phần xây dựng Nông thôn mới ở địa phương.

Lực lượng Dân quân xã Bằng Cốc giúp đỡ gia đình anh Bàn Văn Tâm tháo dỡ nhà cũ để lấy mặt bằng xây dựng ngôi nhà mới.

Gia đình anh Bàn Văn Tâm, thôn Đồng Quảng thuộc diện hộ nghèo trong xã, khó khăn về nhà ở. Trước thực trạng trên, Ban CHQS xã Bằng Cốc đã cùng với các ban ngành, đoàn thể và nhân dân hỗ trợ gia đình anh tháo dỡ nhà cũ để xây dựng ngôi nhà mới. Qua đó giúp gia đình anh sớm ổn định cuộc sống, phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo.

Ngoài thực hiện các nhiệm vụ đảm bảo an ninh - quốc phòng của địa phương, lực lượng Dân quân xã Bằng Cốc còn tham gia vào các nhiệm vụ như: Góp công, góp sức xây dựng cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội, chuyển dịch cơ cấu, nâng cao hiệu quả sản xuất, thực hiện có hiệu quả công tác giáo dục, y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân, bảo vệ môi trường, vận động nhân dân thực hiện nếp sống văn hóa mới, tham gia xây dựng tổ chức Đảng, Chính quyền, mặt trận và các đoàn thể ngày càng vững mạnh.

Cùng với đó, lực lượng dân quân xã Bằng Cốc còn tích cực tham gia tuyên truyền vận động nhân dân nêu cao cảnh giác với mọi âm mưu thủ đoạn "Diễn biến hoà bình" - "Bạo loạn lật đổ" của các thế lực thù địch, thi đua lao động sản xuất, phát triển kinh tế, ổn định dân cư, mở rộng ngành nghề, áp dụng Khoa học kỹ thuật vào trong lao động sản xuất.

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả phong trào “Cả Nước chung tay xây dựng nông thôn mới”. Tích cực chống mê tín dị đoan, giữ vững an ninh chính trị, ổn định đời sống khu dân cư, góp phần xây dựng cơ sở an toàn, vững mạnh.

Bằng những việc làm thiết thực, lực lượng Dân quân xã Bằng Cốc đã để lại hình ảnh tốt đẹp trong nhân dân, qua đó, tăng cường tình đoàn kết quân - dân, xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng quân sự địa phương./.

Thanh Tâm

Tin cùng chuyên mục