MTTQ huyện Hàm Yên phối hợp với các tổ chức thành viên thực hiện chương trình giảm nghèo

Từ đầu năm 2010 đến nay, MTTQ các cấp trên địa bàn huyện Hàm Yên phối hợp với các tổ chức thành viên đã chỉ đạo các ngành có liên quan và các xã thị trấn triển khai chương trình giảm nghèo bền vững ở địa phương như: Điều tra già soát tình hình đời sống các hộ nghèo, chỉ đạo các tổ chức đoàn thể phân công đoàn viên, hội viên giúp đỡ, tư vấn cho hộ nghèo các biện pháp phát triển sản xuất.vận động nhân dân ủng hộ quỹ vì người nghèo.

 
Đến nay, huyện Hàm Yên đã tạo việc làm mới cho gần 1496 lao động chủ yếu là hộ nghèo, triển khai làm mới 205 nhà ở cho hộ nghèo đạt 25,85% kế hoạch. Khám chữa bệnh cho trên 17.000 lượt người nghèo, cấp trên 20.866thẻ bảo hiểm y tế cho người nghèo. Năm 2010, huyện Hàm Yên phấn đấu giảm 750 hộ nghèo, phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 19,43%.

Quang Quyết - Quốc Tuyên

Tin cùng chuyên mục