MTTQ Việt Nam huyện Hàm Yên triển khai phương hướng nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2019

Ngày 1/7, Uỷ ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam huyện Hàm Yên tổ chức Hội nghị sơ kết công tác mặt trận 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2019. Đồng chí Đinh Công Thơ, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đã tới dự.

Trong 6 tháng đầu năm 2019, Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam huyện đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, củng cố, tăng cường và phát huy khối đại đoàn kết toàn dân. Đẩy mạnh thực hiện các phòng trào thi đua…

Trong 6 tháng đầu năm, từ quỹ  “Vì người nghèo” đã trao 142 suất quà cho học sinh nghèo vượt khó, tổng trị giá 71 triệu đồng và tặng 36 xuất quà cho các hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn, tổng kinh phí 36 triệu đồng.

Mặt trận tổ quốc các xã, thị trấn chủ trì xây dựng được 76 mô hình khu dân cư tự quản. Các đoàn thể thành viên đã có nhiều cách làm mới, sáng tạo để giúp đỡ các gia đình hộ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn.

Phát huy những kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm 2019, trong thời gian tới Mặt trận tổ quốc Việt Nam huyện Hàm Yên tiếp tục tuyên truyền vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt các Nghị quyết, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động, mở rộng tập hợp, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện lồng ghép có kết quả các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, thực hiện các chương trình phối hợp, kế hoạch liên tịch giữa Ủy ban Mặt trận tổ quốc với chính quyền và các đoàn thể.

Tiếp tục thực hiện Chương trình giám sát phản biện xã hội năm 2019; Thực hiện tốt việc xây dựng duy trì hoạt động hiệu quả các mô hình tự quản ở khu dân cư, đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”…

PV

Tin cùng chuyên mục