Nghị quyết đi vào lòng dân

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, HĐND tỉnh đã ban hành nhiều nghị quyết tác động trực tiếp đến đời sống nhân dân, có ý nghĩa quan trọng trong thực hiện các mục tiêu kinh tế - xã hội của tỉnh. Các nghị quyết của HĐND tỉnh đều bám sát và cụ thể hóa nghị quyết của cấp ủy Đảng và tình hình thực tế địa phương.

 


Nhà văn hóa thôn Uổm, xã Hùng Đức (Hàm Yên) vừa đưa vào sử dụng cuối năm 2018
được hỗ trợ xây dựng từ Nghị quyết số 03 của HĐND tỉnh.

Nhằm thực hiện hiệu quả 3 khâu đột phá Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI đề ra, từ năm 2016 đến nay, HĐND tỉnh đã ban hành 7 nghị quyết về cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế. Đặc biệt là các nghị quyết về cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển nông, lâm nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa; chính sách, hỗ trợ phát triển kết cấu hạ tầng nông thôn. Những nghị quyết này đã nhận được sự đồng thuận cao của cán bộ, đảng viên, nhân dân, tạo diện mạo mới cho vùng nông thôn, nâng cao đời sống người dân.

Điển hình là Nghị quyết số 03/2016/NQ-HĐND về  kiên cố hóa kênh mương, bê tông hóa đường giao thông nội đồng, xây dựng nhà văn hóa thôn, bản, tổ dân phố gắn với sân thể thao, khuôn viên và một số công trình hạ tầng kinh tế - xã hội nông thôn thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020; chính sách hỗ trợ giống cây lâm nghiệp chất lượng cao.

Từ năm 2016 đến tháng 3-2019, toàn tỉnh đã lắp đặt và đưa vào sử dụng trên 509 km kênh mương bằng cấu kiện bê tông đúc sẵn, xây dựng 434 nhà văn hóa thôn, tổ dân phố; bê tông hóa trên 269 km đường giao thông nội đồng. Chúng tôi về xã Hùng Đức (Hàm Yên) - một nơi hoàn toàn đổi thay từ khi triển khai thực hiện Nghị quyết số 03/2016/NQ-HĐND của HĐND tỉnh.

Đồng chí Hà Xuân Trưởng, Chủ tịch UBND xã cho biết, toàn xã đã hoàn thành 11 nhà văn hóa, kiên cố hóa 9,4 km kênh mương nội đồng và bê tông hóa 4,2 km đường giao thông vào khu sản xuất. Trước đây toàn xã có 100 ha, chiếm khoảng 40% diện tích nông nghiệp khó lấy nước cho sản xuất do chủ yếu là mương đất. Nhưng từ khi kênh mương được kiên cố hóa theo nghị quyết của HĐND tỉnh, đến nay 100% diện tích đất nông nghiệp đã bảo đảm đủ nước tưới. Nhiều thôn trước đây không có nhà văn hóa, phải họp nhờ nhà dân thì nay đã có nhà văn hóa khang trang.

Chị Hà Thị Hương, Bí thư chi bộ thôn Uổm phấn khởi nói: Khi có chủ trương hỗ trợ cấu kiện để làm nhà văn hóa theo chính sách hỗ trợ của HĐND tỉnh, người dân trong thôn phấn khởi lắm. Cả thôn đã huy động nhân dân đóng góp trên 200 triệu đồng và vận động 1 số hộ hiến đất để xây dựng. Bà con đồng thuận nên việc triển khai rất dễ dàng. Bây giờ nhân dân trong thôn đã có nhà văn hóa để hội họp, không phải đi họp nhờ nhà dân nữa rồi!.

Không chỉ có Nghị quyết số 03/2016/NQ-HĐND mà đối với nghị quyết số 03/2017/NQ-HĐND ngày 25-7-2017 của HĐND tỉnh về cơ chế, chính sách hỗ trợ giống cây lâm nghiệp chất lượng cao giai đoạn 2018 - 2021 cũng đã và đang đi vào lòng dân, góp phần thúc đẩy kinh tế lâm nghiệp phát triển; nâng cao giá trị kinh tế và thu nhập của người trồng rừng. Đến nay, toàn tỉnh có 694 hộ trồng rừng được hỗ trợ theo nghị quyết với diện tích trồng trên 1 nghìn ha bằng giống cây lâm nghiệp cao được hỗ trợ, trong đó keo lai mô trên 626 ha, keo tai tượng hạt nhập ngoại trên 404 ha.

Huyện Yên Sơn là địa phương dẫn đầu toàn tỉnh về diện tích trồng rừng bằng giống cây lâm nghiệp chất lượng cao. Đến nay, Yên Sơn đã thực hiện theo sự hỗ trợ của nghị quyết trên 584 ha rừng. Chúng tôi tới thăm mô hình trồng rừng bằng giống cây lâm nghiệp chất lượng cao được hỗ trợ của gia đình ông Ma Xuân Nhị, thôn 11, xã Tân Tiến (Yên Sơn).

Ông Nhị cho biết: “Tôi có 5 ha đất rừng. Tôi đã được hỗ trợ 100% giống cây lâm nghiệp chất lượng cao để trồng mới sau khai thác. Giống keo này khép tán và sinh trưởng nhanh hơn hẳn”. Trao đổi với chúng tôi, đồng chí Lý Minh Hiếu, Chủ tịch UBND xã cho biết, năm 2018, toàn xã trồng gần 180 ha rừng hoàn toàn từ giống cây chất lượng cao được hỗ trợ. Năm 2019, toàn xã đã sẵn sàng chuẩn bị trồng mới gần 60 ha rừng bằng giống cây chất lượng cao do tỉnh hỗ trợ. 

Thực tế cho thấy, nhiều nghị quyết của HĐND tỉnh về lĩnh vực kinh tế sau khi ban hành đã tác động mạnh mẽ, góp phần thực hiện hiệu quả các mục tiêu kinh tế - xã hội của tỉnh và các lĩnh vực đột phá Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI đề ra. Đồng thời tác động trực tiếp và nâng cao mức sống người dân. Từ đó tạo được sự đồng lòng lớn của nhân dân.  

Theo: TQĐT

Tin cùng chuyên mục