Phiên làm việc thứ nhất Đại hội Công đoàn huyện Hàm Yên lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2018 – 2023.

Ngày 28/3, Đại hội đại biểu Công đoàn huyện Hàm Yên lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2018 – 2023 đã tổ chức phiên làm việc thứ nhất. Dự Đại hội có đồng chí Đinh Công Thơ, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; các đồng chí trong Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh, cùng 159 đại biểu đại diện cho trên 3.200 đoàn viên công đoàn trong toàn huyện.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Đinh Công Thơ, cùng các đại biểu dự Đại hội.

Với tinh thần "Đổi mới, dân chủ, đoàn kết, trách nhiệm", Đại hội Đại biểu Công đoàn huyện Hàm Yên lần thứ VIII có nhiệm vụ kiểm điểm, đánh giá kết quả đạt được cùng những những hạn chế, tồn tại của công tác Công đoàn và phong trào CNVCLĐ trong nhiệm kỳ vừa qua, đồng thời rút ra những bài học kinh nghiệm trong quá trình tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội VII Công đoàn huyện Hàm Yên, trên cơ sở đó xác định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn trong 5 năm tới (2018 - 2023). Bầu Ban Chấp hành khoá mới, bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội Công đoàn tỉnh Tuyên Quang lần thứ XVI.

Đại hội Công đoàn huyện Hàm Yên với tinh thần "Đổi mới, dân chủ, đoàn kết, trách nhiệm".

Đại hội sẽ diễn ra trong hai ngày (28 và 29/3). Trong phiên làm việc thứ nhất, Đại hội thông qua Quy chế làm việc; bầu Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký và Ban Thẩm tra tư cách đại biểu; thông qua Báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp vào dự thảo văn kiện Đại hội công đoàn cấp trên và Dự thảo Điều lệ Công đoàn sửa đổi; thông qua Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động huyện khóa VII…

Tại phiên làm việc thứ nhất, Đại hội đã bầu 19 đồng chí vào Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động huyện khóa VIII, nhiệm kỳ 2018 – 2023 và bầu 20 đại biểu chính thức, 02 đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội Công đoàn tỉnh Tuyên Quang.

Đại hội bầu 19 đồng chí vào Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động huyện khóa VIII, nhiệm kỳ 2018 – 2023 và bầu 20 đại biểu chính thức, 02 đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội Công đoàn tỉnh Tuyên Quang.

Ngày 29/3, theo chương trình, Đại hội sẽ triển khai các nội dung: Nghe Báo cáo tổng kết hoạt động Công đoàn và phong trào CNVCLĐ nhiệm kỳ 2012-2017, phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2018 - 2023; Đại hội tiến hành thảo luận và công bố kết quả Hội nghị phiên thứ nhất Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động huyện khóa VIII, nhiệm kỳ 2018 – 2023; Công bố kết quả bầu cử Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động huyện khóa VIII, nhiệm kỳ 2018 – 2023, kết quả bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Công đoàn cấp trên; thông qua Nghị quyết Đại hội và công tác thi đua, khen thưởng…

Xuân Quỳnh - Minh Vương - Toàn Thắng

Tin cùng chuyên mục