Phiên làm việc thứ nhất Đại hội đại biểu Hội Nông dân huyện Hàm Yên lần thứ XI, nhiệm kỳ 2018 – 2023.

Ngày 28/5, Đại hội đại biểu Hội Nông dân huyện Hàm Yên lần thứ XI, nhiệm kỳ 2018 – 2023 đã tổ chức phiên làm việc thứ nhất. Tới dự và chỉ đạo Đại hội có các đồng chí: Hà Phúc Phình, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy; Đinh Công Thơ, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện.

Đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Hội Nông dân huyện Hàm Yên khóa XI, nhiệm kỳ 2018 - 2023.

Với tinh thần "Đoàn kết, đổi mới, hội nhập và phát triển", Đại hội Đại biểu Hội Nông dân huyện Hàm Yên lần thứ XI có nhiệm vụ đánh giá tổng kết công tác Hội và phong trào nông dân nhiệm kỳ 2012 - 2018; Quyết định các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp đưa phong trào nông dân và công tác Hội của huyện phát triển, đáp ứng yêu cầu thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH nông nghiệp, nông thôn. Bầu Ban Chấp hành khoá mới, bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Tuyên Quang.

Đại hội sẽ diễn ra trong hai ngày (28 và 29/5). Trong phiên làm việc thứ nhất, Đại hội thông qua Quy chế làm việc; bầu Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký và Ban Thẩm tra tư cách đại biểu; thông qua Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Hội; Báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp vào dự thảo văn kiện Đại hội Hội Nông dân tỉnh…

Tại phiên làm việc thứ nhất, Đại hội đã bầu 21 đồng chí vào Ban Chấp hành Hội Nông dân huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2018 – 2023 và bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Tuyên Quang, lần thứ IX.

Ngày 29/5, theo chương trình, Đại hội sẽ triển khai các nội dung: Nghe Báo cáo tổng kết công tác Hội và phong trào nông dân nhiệm kỳ 2012 – 2018; phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2018 – 2023; Đại hội tiến hành thảo luận và công bố kết quả Hội nghị phiên thứ nhất Ban Chấp hành Hội Nông dân huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2018 – 2023; Công bố kết quả bầu cử Ban Chấp hành Hội Nông dân huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2018 – 2023, kết quả bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh; thông qua Nghị quyết Đại hội và công tác thi đua, khen thưởng…

XQ

Tin cùng chuyên mục