Tân Thành sau hơn 2 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp

Để sớm đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp đi vào cuộc sống, đặc biệt là Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XX, nhiệm kỳ 2015- 2020. Ngay từ đầu nhiệm kỳ, xã Tân Thành, huyện Hàm Yên đã tập trung triển khai các giải pháp trong mục tiêu phát triển kinh tế- xã hội, nâng cao vai trò lãnh đạo của tổ chức cơ sở đảng trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo nhân dân phát triển kinh tế nông, lâm nghiệp.

Khai thác tiềm năng, thế mạnh ở địa phương đầu tư phát triển những cây trồng mũi nhọn, kết hợp đẩy mạnh phát triển quy mô chăn nuôi theo hướng bền vững đã được xác định tại đại hội đảng bộ xã lần thứ XX, nhiệm kỳ 2015- 2020. Để thực hiện thắng lợi mục tiêu mà nghị quyết đại hội đảng bộ xã đã đề ra, ngay từ đầu nhiệm kỳ, Tân Thành đã tập trung triển khai các chương trình dự án, đồng thời khuyến khích và tạo điều kiện để nông dân trên địa bàn xã có điều kiện mở rộng quy mô chăn nuôi từ nhỏ lẻ sang hướng sản xuất hàng hóa tập trung, gắn với xây dựng những mô hình trong trồng trọt để tăng hiệu quả kinh tế. Đặc biệt, Đảng bộ xã cũng chú trọng phát huy vai trò đi đầu của các đảng viên, đoàn viên  trẻ trong thực hiện nhiệm vụ ở địa phương.

nông dân xã Tân Thành, huyện Hàm Yên làm giầu từ trồng Chè.

Tân Thành là xã có điều kiện để phát triển các loại cây công nghiệp và cây ăn quả đặc sản. Toàn xã hiện có trên 130ha chè, gần 1 nghìn ha cây ăn quả ở 26 thôn bản trên địa bàn xã. Bên cạnh việc khuyến khích và tạo điều kiện để nông dân tham gia phát triển, mở rộng diện tích kết hợp với đầu tư thâm canh cây trồng thì trong mấy năm qua xã Tân Thành cũng đã chỉ đạo chính quyền xây dựng kế hoạch nhằm hướng nông dân tham gia xây dựng những mô hình tổ hợp tác trong sản xuất, chăn nuôi. Hiện xã đang duy trì 15 tổ hợp tác trong sản xuất. Đồng thời tập trung phát triển sản phẩm chè, cam sành theo hướng an toàn; tập trung chỉ đạo đẩy mạnh chăn nuôi với quy mô trang trại, gia trại; phát triển dịch vụ và thu hút các nguồn lực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn, đảm bảo cho kinh tế tăng trưởng.

Đẩy mạnh phát triển sản xuất, chú trọng các loại cây trồng, vật nuôi mũi nhọn để đưa vào ứng dụng trong thực tế nên Tân Thành, một xã nằm khó khăn nằm trong chương trình 135 của Chính phủ đã có bước phát triển toàn diện trên tất cả các mặt của đời sống xã hội. Phấn đấu đến năm 2020, thu nhập bình quân đầu người đạt gần 29 triệu đồng/năm theo mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XX đã đề ra./.

PV

Tin cùng chuyên mục