Tập trung chỉ đạo, tổ chức sản xuất vụ xuân 2010

Vụ xuân năm 2010 tỉnh ta có kế hoạch gieo cấy trên 18.800 ha lúa, trong đó có 12.670 ha lúa lai, 6.435 ha ngô, 3.967 ha lạc, 1.750 ha đậu tương và hơn 750 ha khoai lang.

 
Người Dao ở Minh Hương

 

Theo lịch thời vụ, thời gian gieo cấy lúa xuân bắt đầu từ cuối tháng 12-2009 và kết thúc vào đầu tháng 2-2010; trong đó trà chính vụ gieo cấy từ đầu tháng 1 đến giữa tháng 1-2010. Do tình hình khô hạn và đợt rét đậm vừa qua đã ảnh hưởng đến tiến độ làm đất, gieo mạ và tổ chức sản xuất vụ xuân ở các địa phương trong tỉnh. Hiện nay, hầu hết các huyện, thị xã, đặc biệt là những huyện trọng điểm sản xuất lương thực như Yên Sơn, Sơn Dương... tình hình khô hạn khá nghiêm trọng. Nhiều diện tích sản xuất vụ xuân đang trong tình trạng thiếu nước, chưa thể làm đất, gieo trồng được. Theo thông báo của Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn Trung ương, tình hình khô hạn vẫn còn tiếp diễn. Theo kế hoạch, đến cuối tháng 1 này mới xả nước hồ thủy điện Tuyên Quang để phục vụ sản xuất vụ xuân.


Để thực hiện tốt kế hoạch sản xuất vụ xuân 2010, đề nghị UBND các huyện, thị xã tập trung chỉ đạo các xã, hợp tác xã đẩy nhanh tiến độ tổ chức sản xuất vụ xuân đảm bảo kịp thời vụ; nắm chắc tình hình trên địa bàn và có các biện pháp xử lý kịp thời tình trạng thiếu nước, khô hạn ở địa phương mình. Kiểm tra các công trình thủy lợi, cân đối khả năng cấp nước của nguồn nước hiện có để chủ động bố trí cơ cấu cây trồng vụ xuân hợp lý. Quản lý chặt chẽ nguồn nước, chống rò rỉ, thất thoát nước. Đối với những diện tích trồng lúa nước không đủ nước để làm đất gieo cấy phải có ngay phương án chuyển đổi cơ cấu cây trồng phù hợp để đảm bảo hiệu quả sản xuất.


Sở NN và PTNT theo dõi chặt chẽ tình hình thiếu nước, khô hạn trên địa bàn toàn tỉnh, có biện pháp chỉ đạo, hướng dẫn các huyện, thị xã và các cơ quan quản lý, khai thác công trình thủy lợi thực hiện các biện pháp chủ động phòng chống hạn. Chuẩn bị đầy đủ giống, vật tư, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật để chủ động gieo trồng hết diện tích kế hoạch vụ xuân 2010 trong khung thời vụ tốt nhất.

Các huyện, thị xã rà soát cụ thể diện tích gieo trồng, cơ cấu giống, nắm chắc nhu cầu sử dụng giống vụ xuân của các xã, hợp tác xã, đặc biệt là nhu cầu về giống lúa lai cho diện tích ruộng thâm canh; chỉ đạo chặt chẽ việc cung ứng đủ giống tốt, kịp thời vụ cho sản xuất trên địa bàn mình. Cán bộ kỹ thuật, cán bộ khuyến nông bám sát đồng ruộng, hướng dẫn nông dân gieo trồng trong khung thời vụ tốt nhất. Các hợp tác xã chú trọng chỉ đạo việc điều hành thực hiện tốt khâu dịch vụ thuỷ lợi, xây dựng lịch cung cấp nước cụ thể cho từng khu đồng một cách hợp lý, tiết kiệm, đảm bảo đủ nước cho sản xuất, gieo cấy lúa xuân và có phương án cụ thể để chống hạn.


Tập trung chỉ đạo, tổ chức gieo trồng lúa và cây màu vụ xuân hết diện tích, kịp thời vụ là yếu tố rất quan trọng đảm bảo năng suất và sản lượng, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu đạt trên 32 vạn tấn lương thực năm 2010 của tỉnh đề ra.

Tin cùng chuyên mục