Thường trực HĐND huyện Hàm Yên tổ chức phiên họp thứ 28

Chiều ngày 21/11, Thường trực HĐND huyện khoá XX, nhiệm kỳ 2021 – 2026 đã tổ chức phiên họp thứ 28. Đồng chí Nguyễn Duy Hoà, Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện chủ trì phiên họp.

Đồng chí Nguyễn Duy Hoà, Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu chỉ đạo tại phiên họp.

Tại phiên họp, Thường trực HĐND huyện đã xem xét thông qua các nội dung dự thảo Báo cáo kết quả giám sát chuyên đề của HĐND về việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế -xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn huyện Hàm Yên giai đoạn 2021- 2030, giai đoạn 1 từ năm 2021-2025.

Thông qua Báo cáo giám sát chuyên đề của Ban kinh tế - xã hội HĐND huyện về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của các HTX nông, lâm nghiệp trên địa bàn huyện Hàm Yên; Báo cáo kết quả giám sát chuyên đề của Ban Dân tộc HĐND huyện về công tác bảo tồn và phát triển văn hoá các dân tộc trên địa bàn huyện; Báo cáo kết quả hoạt động của Thường trực HĐND huyện tháng 11 và phương hướng nhiệm vụ tháng 12 năm 2023. Thường trực HĐND huyện cũng thông qua nội dung chất vấn tại Kỳ họp thứ bảy, HĐND huyện.

Đại biểu dự phiên họp.

Tại phiên họp, các đại biểu đã thảo luận, góp ý kiến và thống nhất cao về các Báo cáo và nội dung chất vấn tại Kỳ họp thứ bảy, HĐND huyện.

Phát biểu kết luận phiên họp, đồng chí Nguyễn Duy Hoà, Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện  đánh giá cao công tác chuẩn bị, chất lượng nội dung phiên họp.

Đồng chí yêu cầu Thường trực HĐND huyện tiếp tục thực hiện tốt công tác phối hợp với UBND huyện và Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện; các ban HĐND huyện tiếp tục nghiên cứu để có ý kiến, đồng thời xác định quan điểm, nguyên tắc lựa chọn nội dung chất vấn tại kỳ họp thứ bảy, HĐND huyện sắp tới, phải trên cơ sở đề xuất của các đại biểu HĐND huyện và thực tiễn được cử tri và dư luận quan tâm, chứ không phải quan tâm đến chọn đối tượng chất vấn, để phiên chất vấn của kỳ họp HĐND huyện đạt được mục đích và yêu cầu, đáp ứng nguyện vọng của cử tri…/.

Ngọc Trinh

Tin cùng chuyên mục