Thường trực Huyện ủy Hàm Yên làm việc với Hội LHPN huyện

Ngày 24/11, Thường trực Huyện ủy Hàm Yên đã có buổi làm việc với Hội LHPN huyện về thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ huyện và công tác xây dựng Nông thôn mới trên địa bàn huyện. Đồng chí Mai Hồng Hà, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy chủ trì buổi làm việc. Dự buổi làm việc có các đồng chí: Nguyễn Duy Hòa, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; các đồng chí Ủy viên BTV Huyện ủy, lãnh đạo UBND huyện và một số phòng ban trên địa bàn huyện.

Đồng chí Bí thư Huyện ủy Mai Hồng Hà phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc.

Sau 1 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ huyện Hàm Yên lần thứ XX, nhiệm kỳ 2021 – 2026,  Hội LHPN huyện đã chỉ đạo Hội LHPN các xã, thị trấn phổ biến, triển khai thực hiện Nghị quyết có hiệu quả. Hầu hết các chỉ tiêu, mục tiêu Nghị quyết đề ra đều được các cấp Hội triển khai thực hiện, và có bước phát triển khá.

Về tham gia xây dựng Nông thôn mới, Hội LHPN huyện đã tuyên truyên vận động cán bộ hội viên phụ nữ và nhân dân tố chức các hoạt động tham gia xây dựng nông thôn mới gắn với thực hiện Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch" và thực hiện Chỉ thị sổ 01, ngày 18/12/2020 của Ban Thường vụ Huyện ủy về tổ chức phong trào cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, chiến sỹ lực lượng vũ trang trực tiếp tham gia các hoạt động xây dựng Nông thôn mới, đô thị văn minh tại cơ sở.

Các cơ sở Hội duy trì chăm sóc, trồng mới các tuyến đường hoa; duy trì 283/283 chi hội phụ nữ 5 không, 3 sạch; Gắn biển 1.294 mô hình nhà sạch, vườn đẹp; đến nay toàn huyện có 13.469 hộ gia đình hội viên đạt tiêu chí 5 không 3 sạch, đạt tỷ lệ 77%.

Tham gia hoạt động xây dựng nông thôn mới do Khối thi đua MTTQ các đoàn thể tỉnh tổ chức tại xã Minh Khương. Huy động 723 ngày công lao động vận chuyển, lắp đặt gần 9.000 m kênh mương bằng cấu kiện bê tông đúc sẵn, huy động 910 công lao động làm đường bê tông nông thôn.

Hội LHPN huyện thực hiện có hiệu quả phong trào "Tuyên Quang chung tay xử lý rác và chống rác thải nhựa'", Đề án "Tuyên truyền, vận động, hướng dẫn hội viên Phụ nữ thu gom, phân loại, xử lý rác thải sinh hoạt tại hộ gia đình" của Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh”…

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Bí thư Huyện ủy Mai Hồng Hà đã biểu dương những kết quả mà các cấp hội Phụ nữ trên địa bàn huyện đã thực hiện trong thời gian qua. Đồng chí Bí thư Huyện ủy đã chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong hoạt động công tác của Hội.

Đồng chí Bí thư Huyên ủy đề nghị, trong thời gian tới, Hội LHPN huyện cần rà soát lại quy chế hoạt động cho phù hợp với tình hình địa phương; củng cố Hội ở cơ sở; tiếp tục tổ chức các hoạt động sôi nổi, hiệu quả; Đẩy mạnh tuyên truyền tới các cấp hội và từng hội viên về công tác hội, giữ gìn nét đẹp của người Phụ nữ Việt Nam;

Tích cực hưởng ứng tham gia, phối hợp với các tổ chức, công an các cấp tiến hành cấp thẻ định danh điện tử; làm tốt công tác tuyên truyền, vận động phụ nữ thi đua làm kinh tế, gắn với xây dựng nông thôn mới và bảo vệ môi trường; các cấp hội cần quan tâm chú trọng tìm đầu ra cho sản phẩm, giúp đỡ hội viên phụ nữ lập nghiệp, vươn lên làm giàu, đặc biệt áp dụng chuyển đổi số trong sản xuất, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp.

Bên cạnh đó chú trọng tuyên truyền để phụ nữ tích cực tham gia phòng chống tệ nạn xã hội, công tác dân số kế hoạch hóa gia đình, giữ gìn an ninh trật tự địa phương. Tiếp tục thực hiện tốt công tác cán bộ nữ, đề bạt cán bộ nữ trẻ, dân tộc thiểu số và có trình độ năng lực để phát triển…./.

Quang Trường

Tin cùng chuyên mục