Thường trực Huyện ủy làm việc với Ban Chấp hành Đảng bộ xã Yên Lâm.

Sáng ngày 16-5, Thường trực Huyện ủy đã có buổi làm việc với BCH Đảng bộ xã Yên Lâm về thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; quốc phòng an ninh, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; thực hiện các nhiệm vụ xã đạt tiêu chí nông thôn mới.

Đồng chí Mai Hồng Hà, Uỷ viên BCH Đảng bộ huyện, Bí thư Huyện uỷ chủ trì buổi làm việc, cùng dự buổi làm việc có đồng chí Nguyễn Duy Hòa, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, lãnh đạo các cơ quan chuyên môn của huyện.

Đồng chí Bí thư Huyện uỷ Mai Hồng Hà chủ trì buổi làm việc.

Trong những năm qua, cấp ủy, chính quyền và Nhân dân xã Yên Lâm có nhiều cố gắng trong thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, tích cực triển khai thực hiện các tiêu chí nông thôn mới, bước đầu tạo được sự chuyển biến, đạt kết quả quan trọng. Một số chỉ tiêu đạt kế hoạch hằng năm, đời sống nhân dân được nâng lên; an sinh xã hội, xóa nhà tạm, nhà dột nát, giảm nghèo được quan tâm; có nhiều cố gắng trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được chú trọng.

Lãnh đạo Đảng uỷ xã Yên Lâm báo cáo các nội dung tại buổi làm việc.

Đến thời điểm hiện nay, xã Yên Lâm đã đạt 10/19 tiêu chí Nông thôn mới, còn 9 tiêu chí chưa đạt là: Tiêu chí quy hoạch; Giao thông; Cơ sở vật chất Nhà Văn hóa; Thu nhập; Trường học; Nhà ở dân cư; nghèo đa chiều; môi trường và an toàn thực phẩm; hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật.

Địa phương này đề nghị các cấp sớm phân bổ các nguồn lực để triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu, đảm bảo lộ trình về đích Nông thôn mới; Đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình đầu tư công…

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện Nguyễn Duy Hoà phát biểu ý kiến tại buổi làm việc.

Các đại biểu đã thảo luận, đóng góp ý kiến vào các nội dung kiến nghị, đề xuất, những khó khăn cần tháo gỡ tại các tiêu chí như Nhà ở dân cư; thu nhập bình quân, quy hoạch, môi trường và an toàn thực phẩm, an ninh, cơ sở vật chất văn hóa...; nâng cao trách nhiệm của những đơn vị, cơ quan phụ trách từng tiêu chí; kiểm điểm đánh giá hàng tuần; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ...

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Bí thư Huyện uỷ Mai Hồng Hà nhất trí cao với các ý kiến thẳng thắn, trách nhiệm của các đại biểu dự họp.

Đồng chí Bí thư Huyện uỷ Mai Hồng Hà kết luận buổi làm việc.

Đồng chí cũng chia sẻ những khó khăn của xã Yên Lâm, là một xã còn nhiều khó khăn tỷ lệ hộ nghèo còn cao do số hộ đồng bào dân tộc thiểu số chiếm cao trên 76%, đời sống người dân chủ yếu dựa vào nông nghiệp, canh tác còn lạc hậu...

Đồng thời, đồng chí Bí thư Huyện ủy Mai Hồng Hà nhấn mạnh: xã Yên Lâm có rất nhiều tiềm năng lợi thế như: là xã phía bắc của huyện, giáp ranh với nhiều địa phương trong và ngoài tỉnh, thuận lợi cho việc giao thương hàng hóa; xã có thế mạnh về rừng với diện tích rất lớn, cần đẩy mạnh phát triển diện tích rừng được cấp Chứng chỉ rừng bền vững  FSC.

Đồng chí Bí thư Huyện ủy đề nghị: Từ nay đến cuối năm xã Yên Lâm phải tập trung chỉ đạo quyết liệt thực hiện 09 tiêu chí còn lại trong xây dựng Nông thôn mới. Thực hiện giao việc và tiến độ thực hiện theo từng tuần, giám sát kiểm điểm thường xuyên. Thực hiện các tiêu chí, các nhiệm vụ của cấp nào thì cấp đó chủ động thực hiện.

Đẩy mạnh công tác giải phóng mặt bằng để thực hiện các công trình trọng điểm của xã, quan tâm chỉ đạo thực hiện các chương trình, Đề án dự án được triển khai thực hiện trên địa bàn xã. Tập trung tuyên truyền về trồng rừng chất lượng cao theo Nghị quyết 03 HĐND tỉnh; xây dựng sản phẩm OCOP, VietGap.

Nhân rộng các mô hình có hiệu quả kinh tế, phát triển chăn nuôi. Công tác xóa nhà tạm, nhà dột nát; công tác giảm nghèo phải quyết liệt để giảm tỷ lệ hộ nghèo theo kế hoạch... Làm tốt công tác quốc phòng, an ninh; công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Quan tâm sát sao về quản lý đất đai, khoáng sản, các công trình xây dựng... 

Nêu cao ý trí quyết tâm của người đứng đầu; khơi dậy nội lực, sự đoàn kết của nhân dân để cùng với xã trong lộ trình thực hiện về đích Nông thôn mới năm 2024 theo đúng kế hoạch đề ra.

Các phòng ban, cơ quan, đơn vị thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ được phân công đảm bảo đúng tiến độ theo kế hoạch./.

Tuấn Tú

Tin cùng chuyên mục