Tổ đại biểu hội đồng nhân dân tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Thái Hòa

Sáng 19/6, tại xã Thái Hòa, bà Hoàng Thị Thu Hiền, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Uỷ viên Ban văn hóa – xã hội HĐND tỉnh cùng tổ đại biểu HĐND tỉnh đã tiếp xúc cử tri chuyên đề về các cơ chế, chính sách do HĐND tỉnh ban hành, trước Kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh khoá XIX. Cùng dự có đồng chí Hoàng Thị Xuyến, Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện.

Tại buổi tiếp xúc cử tri với các xã: Thái Hòa, Hùng Đức, Đức Ninh, Đại biểu HĐND tỉnh đã thông báo tới cử tri những kết quả phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh 6 tháng đầu năm, kết quả giải quyết ý kiến của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 7, thông báo dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khóa XIX.

Tổ đại biểu trao đổi cùng cử tri.

Cử tri các xã đã có 8 ý kiến, kiến  nghị một số nội dung như: Tiếp tục có chính sách hỗ trợ bê tông hóa đường giao thông nông thôn và xây dựng cầu trên đường giao thông nông thôn trong giai đoạn 2026-2030. Điều chỉnh thiết kế mặt đường liên thôn, nội thôn từ 3,5m nâng lên thành 4m và đường nội đồng từ 3m nâng lên thành 3,5m. Đối với các tuyến đường thực hiện từ những năm 2020 trở về trước đến nay đã xuống cấp thì cho phép đăng ký để làm lại theo chính sách hỗ trợ để đảm bảo phục vụ nhu cầu đi lại vận chuyển hàng hóa của nhân dân.

Tiếp tục ban hành cơ chế, chính sách hỗ trợ thực hiện kiên cố hóa kênh mương theo Nghị quyết số 09/2020/NQ-HĐND ngày 15/12/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh, đến năm 2025 và giai đoạn tiếp theo. Do nhu cầu về số lượng kênh mương cần tiếp tục kiên cố trong giai đoạn tới xã Thái Hòa còn nhiều, một số đoạn kênh thực hiện từ lâu đã bị hư hỏng cần thay thế và sửa chữa. Xem xét bổ sung thêm loại cấu kiện có kích thước nhỏ hơn để phục vụ tưới cho các khu vực có diện tích dưới 2,0 ha….

Đồng chí Phó Chủ tịch HĐND huyện Hoàng Thị Xuyến phát biểu tại buổi tiếp xúc.

Tại buổi tiếp xúc cử tri, những ý kiến, kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền, được lãnh đạo huyện Hàm Yên, lãnh đạo các xã tiếp thu, xem xét, làm rõ, có phương hướng xử lý thấu đáo.

Tổ đại biểu HĐND tỉnh cảm ơn cử tri đã có nhiều ý kiến, kiến nghị, đóng góp cho tỉnh, huyện. Những vấn đề thuộc thẩm quyền, đại biểu HĐND tỉnh sẽ tiếp thu, tổng hợp trình HĐND tỉnh kỳ họp tới, nhất là những vướng mắc, tồn tại, hạn chế của các nghị quyết do HĐND tỉnh ban hành. Những vấn đề thuộc các cấp, ngành đại biểu HĐND tỉnh sẽ đôn đốc, chuyển tới các cấp, ngành trong tỉnh, huyện xem xét giải quyết kịp thời./.

Thanh Tâm

Tin cùng chuyên mục