Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: “Người chạy chức chạy quyền là không dùng“

"Cũng dè chừng dần tiêu cực chạy chức, chạy quyền, chạy phiếu bầu. Phải cảnh báo vấn đề này. "Chạy" là không dùng" - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước lưu ý.

Sáng 21/3, tại trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị họp cho ý kiến về Báo cáo kết quả 5 đoàn điểm tra của Bộ Chính trị đối với 15 cấp ủy và tổ chức đảng trực thuộc trung ương trong việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 về xây dựng Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì phiên họp.

Báo cáo Tổng hợp kết quả 5 đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị cho biết, các cấp ủy, tổ chức đảng đã lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 gắn với Chỉ thị 05 theo đúng chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương; qua đó giúp cán bộ, đảng viên nhận thức đầy đủ hơn tầm quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và nhận diện rõ nét hơn những biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” để tự soi, tự sửa.

tong bi thu, chu tich nuoc: "nguoi chay chuc chay quyen la khong dung" hinh 1
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại cuộc họp.

Các cấp ủy, tổ chức đảng đã thể chế hóa các nội dung của Nghị quyết Trung ương 4 và Chỉ thị 05 bằng nhiều cách làm sáng tạo, phong phú mang lại hiệu quả thực chất, ý nghĩa thiết thực.

Kỷ cương, kỷ luật, tinh thần trách nhiệm và thái độ phục vụ nhân dân của cán bộ đảng viên có chuyển biến tích cực, các vấn đề bức xúc, nổi cộm được tập trung chỉ đạo giải quyết có hiệu quả. Công tác thanh tra, điều tra, truy tố, xét xử được chỉ đạo thực hiện quyết liệt hơn, hiệu quả hơn; công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng được thực hiện đồng bộ, nghiêm túc, giữ vững kỷ cương, kỷ luật của Đảng..

Báo cáo cũng chỉ ra một số hạn chế, khuyết điểm như một số cấp ủy, tổ chức đảng quán triệt, triển khai Nghị quyết, Chỉ thị còn hình thức; việc xây dựng chương trình, hành động, kế hoạch triển khai thực hiện chưa sát với tình hình, đặc điểm của địa phương, cơ quan, đơn vị.

Một số cán bộ, đảng viên, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền còn biểu hiện thiếu gương mẫu trong sinh hoạt và công tác. Tình trạng suy thoái về phẩm chất đạo đức, lối sống vẫn xảy ra ở một bộ phận cán bộ, đảng viên. Một số cấp ủy, tổ chức đảng còn lúng túng trong nhận diện và xử lý liên quan đến các biểu hiện “tự diện biến”, “tự chuyển hóa”; tình trạng né tránh, nể nang, ngại va chạm vẫn diễn ra ở nhiều nơi. Còn có cán bộ, đảng viên chưa tự giác tu dưỡng, học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ...

Sau khi nghe các đại biểu phát biểu ý kiến, phát biểu kết luận phiên họp, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng hoan nghênh 5 đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị đã tiến hành kiểm tra theo đúng chương trình, kế  hoạch của Bộ Chính trị, Ban Bí thư; công tác kiểm tra được tiến hành nghiêm túc, kỹ lưỡng, kiến nghị được nhiều nội dung cần phải xem xét, giải quyết trong thời gian sắp tới.

Qua hoạt động kiểm tra cho thấy các cơ quan, đơn vị đã có nhiều đổi mới, sáng tạo, nhiều hoạt động sinh động, thiết thực trong triển khai thực hiện Nghị quyết, Chỉ thị, các kết quả đạt được cụ thể hơn, đồng đều hơn. Tình trạng “trên nóng dưới lạnh” dần được khắc phục.

tong bi thu, chu tich nuoc: "nguoi chay chuc chay quyen la khong dung" hinh 2
Toàn cảnh cuộc họp của Bộ Chính trị.

"Mừng nhất là các địa phương, đơn vị tiếp tục nhận thức được ý nghĩa, tầm quan trọng của việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về Học tập, làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Nó không bị nguội đi, thậm chí đang phát triển lên. Xây dựng Đảng là xây dựng tổ chức và xây dựng con người, có phương thức hoạt động tốt để bảo đảm thực hiện nhiệm vụ chính trị" - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh.

"Sở dĩ đạt được tiến bộ hơn là vì nhận thức được, thấy được tầm quan trọng của công tác xây dựng Đảng. Nhưng không phải là xây dựng đảng “chay” mà thông qua việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, thông qua các hoạt động để xem con người, tổ chức, xem xét phương thức lề lối làm việc, chủ trương đề ra có đúng không, tổ chức thực hiện có tốt không. Xây dựng gắn với chỉnh đốn, xây đi đôi với chống, nội dung nội hàm công tác xây dựng đảng cũng hiểu đầy đủ hơn là thế".

Bên cạnh đó, vấn đề chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống ngày càng được quan tâm nhiều hơn; việc xây dựng và thực hiện nhiều quy chế, quy định đã thành nếp. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, những kết quả đạt được góp phần bước đầu củng cố, siết chặt kỷ luật kỷ cương, có tác dụng cảnh tỉnh, cảnh báo, răn đe, ngăn chặn. Thước đo cho những kết quả đạt được là đó là lòng dân.

Niềm tin của nhân dân đối với Đảng, với chế độ ngày càng được tăng cường. Nhân dân thấy rằng, Đảng, Nhà nước không dung dưỡng với cái tiêu cực, tham nhũng, hư hỏng mà ngược lại khuyến khích mạnh mẽ những việc làm tốt, những điều hay.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chỉ ra một số hạn chế, khuyết điểm như công tác tuyên truyền, phổ biến, học tập nghị quyết, chỉ thị vẫn còn hình thức, cần tiếp tục đổi mới hơn nữa, một số nơi nhận thức chưa thật sâu sắc, chưa hiểu thấu hết yêu cầu, nhiệm vụ, tính chất của xây dựng Đảng, vẫn còn tình trạng nể nang, né tránh, mắc bệnh thành tích, sợ khuyết điểm, đặc biệt đối với những người khi đã vướng vào khuyết điểm thì không dám, không quyết tâm làm, hoặc có làm thì làm qua loa cốt để đối phó. Khắc phục tình trạng trên nóng dưới lạnh có chuyển biến nhưng chưa đều.

Trong thời gian tới, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu tăng cường công tác tuyên truyền, đặc biêt tuyên truyên gương người tốt, việc tốt, phê phái cái xấu, đấu tranh phản bác với các luận điệu sai trái..Tiếp tục tổ chức thực hiện các quy định đã có, với tinh thần là kiên quyết, kiên trì, xây đi đối với chống, bồi dưỡng cái tốt, nhắc nhở và phải có kỷ luật đối với nơi làm chưa tốt. Đấu tranh bảo vệ quan điểm, đường lối của Đảng, chống tình trạng co cụm, ngăn chặn thông tin xấu độc nói xấu lẫn nhau.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh: "Cũng dè chừng dần những tiêu cực chạy chức, chạy quyền, chạy phiếu bầu. Chuẩn bị Đại hội lại vận động, tìm mọi cách. Phải cảnh báo vấn đề này. Đó chính là xây dựng Đảng, liên quan đến vấn đề con người. Cần gì phải "chạy", Tôi đã nói rồi, "chạy" là không dùng, cái gì đến tự sẽ đến, “hữu xạ tự nhiên hương”

Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, có người nói thì rất hay nhưng trong hành động thì ngược lại. Nói một đằng làm một nẻo. Cái này chính là xây dựng Đảng, xây dựng con người, xây dựng tổ chức nên tổ chức chỗ nào xộc xệch thì chấn chỉnh. Chuẩn bị Đại hội các cấp, tiến tới Đại hội toàn quốc, nhất là hiện nay đã bàn về vấn đề nhân sự thì phải hết sức cảnh giác. Cho nên phải nhận thức sâu sắc hơn nữa ý nghĩa, vị trí quan trọng trong xây dựng con người, xây dựng tổ chức, xây dựng phương thức làm việc. Có 3 điều đó thì mới có kinh tế - xã hội phát triển, con người lành mạnh.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cho biết, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong thời tới cần phải tiếp tục được đẩy mạnh, làm tốt hơn nữa, đáp ứng mong muốn của quần chúng nhân dân.

Tại cuộc họp, Bộ Chính trị nhất trí ra Thông báo kết luận của Bộ Chính trị về kết quả kiểm tra ở 15 cấp ủy và tổ chức đảng./.

Theo: VOV.VN

Tin cùng chuyên mục