Hàm Yên huấn luyện điểm Dân quân năm 2023

Ngày 14/3, xã Thành Long đã tổ chức khai mạc Lễ Ra quân huấn luyện Dân quân năm 2023, đây là địa phương được Ban CHQS huyện Hàm Yên lựa chọn làm điểm ...

Khuyến khích cán bộ dôi dư nghỉ việc

Thời gian qua, kết quả tinh giản biên chế tuy đạt về chỉ tiêu số lượng nhưng chưa thật sự gắn với cơ cấu lại, nâng cao chất lượng đội ngũ, tinh gọn ...

Xem nhiều