Tổ chức ôn thi tốt nghiệp THPT

Năm học 2009 - 2010, huyện Hàm Yên có 1.071 học sinh lớp 12 học tại 3 Trường THPT là Thái Hòa, Hàm Yên và Phù Lưu. Để giúp các thí sinh sẵn sàng cho ...

Xem nhiều

“Ý Đảng, lòng dân” trong Cách mạng Tháng Tám năm 1945

Trong lịch sử ngàn năm chống ngoại xâm của dân tộc Việt Nam, thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945 là một trong những trang sử chói lọi nhất, có ý nghĩa lịch sử to lớn, đã đưa nước ta từ một thuộc địa trở thành một quốc gia độc lập, ...