Công tác phòng chống ma tuý ở Hàm Yên

Vào công trường 06 của huyện Hàm Yên đến nay cũng đã được hơn 5 tháng, sức khoẻ của anh Lý Hồng Chuyên ở tổ nhân dân Tân Bắc, thị trấn Tân Yên, huyện ...

Xem nhiều