Lên nguồn nuôi..."khủng"

Nông dân ngày nay phải có tới cả nghìn, vạn lẻ hoặc hơn thế chuyện làm giàu. Người trai dưới đây chỉ là một, nhưng độc đáo ở chỗ anh đầu tư ra... xã ...

Xem nhiều

Sống giữa lòng dân

Công việc gì của thôn nếu cần đến ông, ông chẳng nề hà. Từ chuyện giải quyết tranh chấp bờ rào, xích mích của hộ gia đình đến việc làm nhà văn hóa... đều có đóng góp của ông. Sống giữa lòng dân, gần dân, thiếu tá quân đội nghỉ hưu Hà ...