Trên quê mới Nhân Mục

Mới ngày nào mà đã 5 năm, những người dân xã Xuân Tân (Nà Hang) định cư trên quê hương mới Nhân Mục.

Thành Long làm nhà cho hộ nghèo

Là một xã còn nhiều khó khăn do trình độ dân trí thấp, tỷ lệ hộ nghèo còn cao. Nhưng với sự quan tâm của nhà nước và của cộng đồng dân cư, trong ...

Xem nhiều