Nỗ lực hoàn thành chỉ tiêu năm 2010

Để phấn đấu đạt 100% kế hoạch được giao, đồng thời kiên quyết không để các đơn vị nợ đọng BHXH làm ảnh hưởng đến quyền lợi của người lao động, ngay ...

Xem nhiều

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Hàm Yên lần thứ 16

Ngày 3/4/2019, Huyện ủy Hàm Yên đã tổ chức hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XX, lần thứ 16 mở rộng, nhằm đánh giá công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh, xây dựng đảng và hệ thống ...