Hàm Yên Phát triển trên 2500 ha cam

Năm 2010, huyện Hàm Yên thực hiện kế hoạch phát triển 2.500 ha cam. Trong đó, diện tích cam cho sản phẩm là: 2.262 ha, diện tích cam trồng mới là 30 ...

Phù lưu với công tác giảm nghèo.

Huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị trong lãnh đạo thực hiện công tác giảm nghèo đang được Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc xã ...

Hàm Yên phát triển vùng mía nguyên liệu.

Vụ mía năm 2009 – 2010, huyện Hàm Yên có 3 xã là Tân Thành, Thái Sơn và Bình Xa trồng mới hơn 65 ha mía nguyên liệu cho Công ty cổ phần mía đường Sơn ...

Một Đảng viên làm kinh tế giỏi

Những năm qua, trên địa bàn xã Thành Long, huyện Hàm Yên, nhiều cán bộ Đảng viên luôn gương mẫu đia đầu trong phong trào sản xuất kinh doanh và hoạt ...

Xem nhiều

Vận nước đang lên và vai trò lãnh đạo của Đảng

Hội nghị Trung ương 8 vừa qua, kỳ họp Quốc hội đang sôi động và Hội nghị Trung ương 9 sắp tới đều diễn ra giữa nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng, trong bối cảnh đất nước đạt được những thành tựu lớn với khí thế phát triển mới nhưng cũng đứng ...

Quốc hội xem xét đề nghị phê chuẩn Hiệp định CPTPP

Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 6, sáng 2/11, Quốc hội đã nghe Chủ tịch nước báo cáo về việc đề nghị Quốc hội phê chuẩn Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) cùng các văn kiện liên quan.