Tân Thành thu hoạch lúa xuân

Cánh đồng thôn 1, Thuốc Hạ, xã Tân Thành huyện Hàm Yên, hiện nay đang là lúc bà con đang tập trung thu hoạch lúa vụ xuân năm 2010.

Vì sự bình yên của nhân dân

Trung tá Mạc Văn Thuỳ, Bí thư chi bộ, đội trưởng Đội công an phụ trách xã của huyện Hàm Yên là một trong những gương điển hình trong cuộc vận động ...

Xem nhiều

Vận nước đang lên và vai trò lãnh đạo của Đảng

Hội nghị Trung ương 8 vừa qua, kỳ họp Quốc hội đang sôi động và Hội nghị Trung ương 9 sắp tới đều diễn ra giữa nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng, trong bối cảnh đất nước đạt được những thành tựu lớn với khí thế phát triển mới nhưng cũng đứng ...