Lên nguồn nuôi..."khủng"

Nông dân ngày nay phải có tới cả nghìn, vạn lẻ hoặc hơn thế chuyện làm giàu. Người trai dưới đây chỉ là một, nhưng độc đáo ở chỗ anh đầu tư ra... xã ...

Thực hiện tốt công tác dân vận

Huyện Hàm Yên có trên 25.000 hộ với hơn 110.000 nhân khẩu, gồm 17 dân tộc anh em cùng chung sống ở 18 xã và thị trấn. Nhân dân chủ yếu làm nông ...

Xem nhiều