Nhiều khâu dịch vụ hiệu quả

Năm 2006, HTX Nông lâm nghiệp Đức Ninh mang gánh nợ thuỷ lợi phí, nợ xã viên trên 300 triệu đồng. Đứng trước lựa chọn phải đổi mới hay phá sản, HTX ...

Một điều nhịn...

Gia đình anh N, ở xã Phù Lưu bấy nay vẫn sống trong bình yên, đoàn kết với bà con xóm bản. Nhưng mọi chuyện trở nên phức tạp từ ngày gia đình anh bị ...

Trên quê mới Nhân Mục

Mới ngày nào mà đã 5 năm, những người dân xã Xuân Tân (Nà Hang) định cư trên quê hương mới Nhân Mục.

Thành Long làm nhà cho hộ nghèo

Là một xã còn nhiều khó khăn do trình độ dân trí thấp, tỷ lệ hộ nghèo còn cao. Nhưng với sự quan tâm của nhà nước và của cộng đồng dân cư, trong ...

Xem nhiều

Hàm Yên sơ kết hai năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW

Sáng ngày 27/4/2018, Huyện ủy Hàm Yên đã tổ chức Hội nghị sơ kết hai năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.