Tạo việc làm, tăng thu nhập

Hàm Yên hiện có nhiều cơ sở sản xuất tiểu thủ công nghiệp như: Dệt mành cọ ở xã Phù Lưu, Thái Sơn; dệt thổ cẩm ở thị trấn Tân Yên, Đức Ninh; nghề rèn ...

Xứng danh “Tự vệ Thành Tuyên”

Ngày 28-3-1935, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ I của Đảng họp tại Ma Cao (Trung Quốc), đã ra Nghị quyết về đội tự vệ, khẳng định “Tự vệ đội càng ...

Hàm Yên nâng cao chất lượng giống trâu

Anh Hà Mạnh Tường, Phó phòng Nông nghiệp - PTNT Hàm Yên cho biết, toàn huyện hiện có hơn 20.000 con trâu, tập trung nhiều ở các xã Phù Lưu, Minh ...

Xem nhiều

Vận nước đang lên và vai trò lãnh đạo của Đảng

Hội nghị Trung ương 8 vừa qua, kỳ họp Quốc hội đang sôi động và Hội nghị Trung ương 9 sắp tới đều diễn ra giữa nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng, trong bối cảnh đất nước đạt được những thành tựu lớn với khí thế phát triển mới nhưng cũng đứng ...

Quốc hội xem xét đề nghị phê chuẩn Hiệp định CPTPP

Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 6, sáng 2/11, Quốc hội đã nghe Chủ tịch nước báo cáo về việc đề nghị Quốc hội phê chuẩn Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) cùng các văn kiện liên quan.