Một Bí thư Chi bộ năng động

Trăn trở với cuộc sống của người dân còn nhiều hộ đói nghèo, đồng chí Trần Văn Ngọc, Bí thư Chi bộ thôn Làng Chãng xã Hùng Đức đã dành nhiều thời ...

Xem nhiều

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Hàm Yên lần thứ 16

Ngày 3/4/2019, Huyện ủy Hàm Yên đã tổ chức hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XX, lần thứ 16 mở rộng, nhằm đánh giá công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh, xây dựng đảng và hệ thống ...