Hàm Yên chú trọng củng cố tổ chức đảng

Những năm gần đây, nhờ chú trọng công tác củng cố tổ chức đảng, nêu cao tinh thần tự phê bình và phê bình trong cán bộ, đảng viên, nhiều tổ chức cơ ...

Xem nhiều