Thôn 20 đoàn kết xây dựng hạ tầng

Thôn 20, xã Đức Ninh (Hàm Yên) có 63 hộ, 237 nhân khẩu. Cán bộ thôn đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân đoàn kết chung sức xây dựng ...

Phát huy vai trò của cán bộ nữ

Nhiệm kỳ 2015-2020, tỷ lệ cán bộ nữ tham gia cấp ủy tỉnh chiếm 27,45%, cấp ủy huyện chiếm 20,58%, cấp ủy xã chiếm 25,87%. Tỉnh ta là một trong những ...

Xem nhiều