Triển khai nhiệm vụ Kiểm tra giám sát năm 2021

Ngày 19/1, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Hàm Yên đã tổ chức hội nghị giao ban công tác kiểm tra, giám sát trong năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2021. Tới dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Đỗ Đức Chiến, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện.

Trong năm 2020, Uỷ ban kiểm tra Huyện uỷ Hàm Yên đã tổ chức thực hiện 22 cuộc kiểm tra đối với 71 tổ chức đảng. Nội dung kiểm tra: việc lãnh đạo, chỉ đạo công tác chuẩn bị nội dung, nhân sự phục vụ Đại hội chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2020 – 2022; việc xây dựng quy chế làm việc của chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2022; việc lãnh đạo, chỉ đạo công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022; việc xây dựng quy chế làm việc, chương trình công tác toàn khoá, kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội của chi bộ, chương trình kiểm tra, giám sát toàn khoá của chi bộ, kế hoạch thực hiện chương trình hành động của Đảng uỷ xã; việc triển khai, quán triệt học tập Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ xã…

Qua kiểm tra nhận thấy các chi bộ được kiểm tra cơ bản thực hiện tốt nội dung được kiểm tra, tuy nhiên còn có 10 tổ chức đảng thiếu sót, có  khuyết điểm đã yêu cầu kiểm điểm rút kinh nghiệm, xây dựng biện pháp khắc phục.

Tại buổi Hội nghị, các đại biểu đã được nghe Dự thảo báo cáo công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng năm 2020; phương hướng nhiệm vụ năm 2021 và tổng hợp kế hoạch kiểm tra, giám của các chi, đảng bộ cơ sở và UBKT Đảng ủy cơ sở năm 2021.

Hội nghị cũng đã quán triệt Hướng dẫn số 13-HD/UBKTTW ngày 02/12/2020 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương việc giải quyết tố cáo, khiếu nại về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 của cấp ủy, tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra các cấp.

Trong năm 2021, Uỷ ban kiểm tra Huyện uỷ tiếp tục tổ chức phổ biến, quán triệt các văn bản của Đảng về công tác kiểm tra, giám sát của Đảng, trọng tâm là Quy định số 30 của Ban chấp hành Trung ương thi hành Chương VII và chương VIII Điều lệ Đảng; Quy định số 102 của Ban Chấp hành Trung ương về xử lý kỷ luật đảng viên…

Lãnh đạo thực hiện toàn diện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng, xây dựng và tổ chức thực hiện tốt kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chỉ tiêu, khâu đột phá, nhiệm vụ trọng tâm của Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXI.../.

Đức Ngọc

Tin cùng chuyên mục