Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại xã Thành Long

Sáng 12-11, đồng chí Nông Thị Bích Huệ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại thôn Đoàn Kết 1, xã Thành Long.

Đồng chí Nông Thị Bích Huệ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại thôn Đoàn Kết 1, xã Thành Long.

Khu dân cư thôn Đoàn Kết 1 có 85 hộ với 364 nhân khẩu, 100% hộ là dân tộc Cao Lan. Những năm qua, bà con đã phát huy tinh thần đoàn kết, cần cù, thi đua lao động, sản xuất từng bước nâng cao đời sống. Bà con luôn chấp hành tốt chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Thực hiện phong trào phát triển kinh tế - xã hội, Ban công tác Mặt trận khu dân cư thôn 1 Đoàn Kết cùng với các đoàn thể đã vận động nhân dân tích cực giúp nhau giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới. Năm 2020, thôn đã giảm được 9 hộ nghèo, giảm tỷ lệ hộ nghèo của thôn còn 10,5%.  

Phát biểu tại Ngày hội, đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nông Thị Bích Huệ mong muốn nhân dân thôn Đoàn Kết 1 tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, thi đua thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020- 2025.

PV

Tin cùng chuyên mục