UBND huyện họp tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, vốn các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn huyện.

Chiều ngày 31/5, đồng chí Đỗ Đức Chiến, Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện chủ trì cuộc họp về tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, vốn các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2024. Dự hội nghị có đồng chí Ma Phúc Dự, Ủy viên BCH Đảng bộ huyện, Phó Chủ tịch UBND huyện, lãnh đạo các cơ quan liên quan, các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Về tiến độ giải ngân vốn đầu tư đến ngày 28/5/2024: đến ngày 28/5 đạt 27,8% kế hoạch, trong đó: vốn tỉnh quản lý: giải ngân 64.144/575.359 triệu đồng, đạt 29% kế hoạch. Vốn còn tồn đến ngày 28/5/2024: 742.307 triệu đồng. Nợ tạm ứng đến ngày 28/5/2024: 62.818 triệu đồng.

Đồng chí Chủ tịch UBND huyện Đỗ Đức Chiến chủ trì cuộc họp.

Dự kiến vốn sẽ phân bổ tiếp đầu tháng 6/2024: 142.987,30 triệu đồng. Vốn tỉnh quyết định đầu tư: Kế hoạch giao: 69.671 triệu đồng. Giải ngân đến ngày 28/5 đạt 22%, so với kế hoạch.

Vốn di dân tái định cư đạt 17% so với kế hoạch. Vốn huyện quản lý giải ngân đạt 28% kế hoạch.

Vốn chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giải ngân đạt 7% so với kế hoạch.

Vốn chương trình MTQG PTKTXH vùng đồng bào dân tộc thiểu số miền núi đạt 47% so với kế hoạch.

Vốn sự nghiệp (thuộc 03 chương trình mục tiêu quốc gia): Kế hoạch giao 85.562,3 triệu đồng, tiến độ giải ngân đến ngày 28/5 đạt 2.5% kế hoạch.

Tại cuộc họp, các đại biểu dự họp đã thảo luận về những vướng mắc, khó khăn gặp phải trong quá trình thực hiện giải ngân.

Đồng chí Chủ tịch UBND huyện Đỗ Đức Chiến kết luận cuộc họp. 

Phát biểu kết luận hội nghị đồng chí Chủ tịch UBND huyện Đỗ Đức Chiến yêu cầu các phòng ban, cơ quan đơn vị, các xã, thị trấn tập trung chỉ đạo thực hiện nghiêm túc công tác giải ngân vốn các Chương trình mục tiêu trên địa bàn.

Đặt ra mục tiêu cụ thể trong tháng 6 để thực hiện, tập trung vào vốn chuyển tiếp của các năm trước.

Khẩn trương giải quyết các vướng mắc, khó khăn để khởi công xây dựng một số công trình trọng điểm như Chợ Trung tâm, Bến xe, Bể bơi.... 

Tăng cường công tác đôn đốc, kiểm tra các cơ quan, đơn vị, các chủ đầu tư được giao vốn thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia; kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc ngay tại cơ sở.

Đôn đốc các công trình hoàn thành thuộc Chương trình phụ trách nộp quyết toán theo quy định, tăng cường kiểm tra đơn vị thi công đảm bảo tiến độ, chất lượng công trình. Định kỳ vào ngày 10, 22 hàng tháng báo cáo tiến độ thực hiện, công tác chuẩn bị đầu tư, giải ngân vốn, những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện.

Đôn đốc các cơ quan, đơn vị, các chủ đầu tư khẩn trương đẩy nhanh tiến độ thi công và giải ngân vốn đầu tư công năm 2024, đôn đốc các công trình hoàn thành nộp quyết toán để thẩm tra theo quy định..../.

Tuấn Tú

Tin cùng chuyên mục