UBND thành phố Hà Nội có tối đa 6 Phó Chủ tịch

"Trong nhiệm kỳ hoạt động của Hội đồng Nhân dân các cấp 2011-2016, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội có 13 thành viên, gồm có một Chủ tịch, không quá sáu Phó Chủ tịch và các Ủy viên".
TTXVN cho biết, đây là Điều 5a bổ sung sau Điều 5 Nghị định số 107/2004/NĐ-CP ngày 1-4-2004 của Chính phủ quy định số lượng Phó Chủ tịch và cơ cấu thành viên Ủy ban Nhân dân các cấp, vừa được Thủ tướng phê duyệt tại Nghị định 36/2011/NĐ-CP. 

Trụ sở UBND thành phố Hà Nội

Theo Nghị định này, số lượng Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội hiện có được giữ nguyên; trường hợp khuyết Phó Chủ tịch do điều động, luân chuyển, nghỉ hưu hoặc lý do khác thì thực hiện theo quy định trên.

Nghị định cũng bổ sung Điều 10a sau Điều 10, quy định trong nhiệm kỳ hoạt động của Hội đồng Nhân dân các cấp 2011-2016, Ủy ban Nhân dân huyện, quận, thị xã thuộc thành phố Hà Nội có chín thành viên, gồm một Chủ tịch, ba Phó Chủ tịch và năm Ủy viên. Số lượng Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện, quận hiện có được giữ nguyên.
 

Theo: Dan tri

Tin cùng chuyên mục