Uỷ ban kiểm tra Huyện uỷ tổ chức Hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát của Đảng năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024.

Ngày 9/1, Uỷ ban kiểm tra Huyện uỷ tổ chức Hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát của Đảng năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024. Đồng chí Tống Xuân Quang, Uỷ viên BTV Huyện uỷ, Chủ nhiệm UBKT Huyện uỷ chủ trì Hội nghị.

Đồng chí Chủ nhiệm Uỷ ban kiểm tra Huyện uỷ triển khai các nội dung tại Hội nghị.

Năm 2023, là năm giữa nhiệm kỳ, có ý nghĩa quan trọng trong thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Hàm Yên lần thứ XXI. Cấp uỷ, tổ chức Đảng và UBKT từ huyện đến cơ sở đã tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương, cơ quan, đơn vị. Tích cực chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc cấp ủy, tổ chức đảng cấp dưới thực hiện nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch, nghiêm túc triển khai, tổ chức thực hiện tốt việc học tập, nghiên cứu, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy chế, quy định, hướng dẫn của tổ chức đảng cấp trên về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng.  

Uỷ ban kiểm tra Đảng uỷ cơ sở đảng đã thực hiện 22 cuộc kiểm tra dấu hiệu vi phạm đối với 29 đảng viên. Các chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở đã thực hiện kiểm tra dấu hiệu vi phạm đối với 20 đảng viên, thực hiện 339 cuộc giám sát đối với 451 đảng viên. Qua kiểm tra giám sát kết luận khách quan, chính xác, xử lý nghiêm những đảng viên vi phạm theo đúng phương hướng, phương châm, nguyên tắc, thủ tục thi hành kỷ luật, tạo sự chuyển biến tích cực, mạnh mẽ trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Năm 2024, là năm thứ tư, năm có ý nghĩa rất quan trọng trong việc thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXI và đại hội đảng bộ các cấp, công tác  kiểm tra giám sát đòi hỏi phải quyết tâm cao, nỗ lực hơn nữa. Trong đó tập chung vào một số nội dung chủ yếu như chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc các cấp ủy, tổ chức đảng, UBKT các cấp thực hiện hiệu quả, chất lượng chương trình kiểm tra, giám sát năm 2024.  

Chủ động phát hiện và tiến hành kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với tổ chức đảng và đảng viên; giải quyết kịp thời đơn, thư tố cáo, khiếu nại, theo quy định của Đảng; đẩy mạnh công tác phòng,  chống tham nhũng, tiêu cực trong cán bộ, đảng viên trên địa bàn./.

Ngọc Trinh

Tin cùng chuyên mục