Xã Tân Thành huyện Hàm Yên trước thềm Đại hội Đảng bộ xã Tân Thành lần thứ XIX nhiệm kỳ 2010 – 2015

Cùng với các chi Đảng bộ trong huyện, trong những ngày này, Đảng bộ xã Tân thành đã hoàn tất công tác chuẩn bị cho đại hội Đảng bộ xã lần thứ XIX nhiệm kỳ 2010 – 2015. Ghi nhận của phóng viên:

Xã Tân Thành huyện Hàm Yên nằm cách trung tâm huyện 5 km. Đây là một địa bàn nằm sát sông Lô, có nhiều soi bãi, núi đồi, đất đai màu mỡ. Được sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, những năm gần đây, Tân Thành đã đựơc đầu tư về xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn, điện, đường, trường, trạm, là điểm được quan chức năng các cấp phê duyệt mời gọi đầu tư phát triển cụm công nghiệp. Đây là những điều kiện để Tân Thành phát triển kinh tế xã hội, nâng cao đời sống nhân dân.

Đảng bộ Tân Thành có 32 chi bộ, với 238 Đảng viên. Trong đó có 26 chi bộ /26 thôn bản và 5 chi bộ trường học, 1 chi bộ Hợp tác xã. Các chi bộ đã phát huy vai trò lãnh đạo, giúp Đảng bộ Tân Thành hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội. Vì vậy, cơ cấu cây trồng lúa lai, ngô lai hàng năm đạt từ 85 đén 96%. Hệ số sử dụng đất tăng từ 2,2 lần năm 2006 lên 2,35 lần năm 2009, luơng thực bình quân đầu người đạt 400 kg/người/năm. Toàn xã phát triển trên 200 ha cây công nghiệp, cây ăn quả, như chè, cam quýt, nhãn vải.. Làm tốt công tác trồng, khai thác, bảo vệ và phát triển rừng, phát triển các ngành nghề tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ nâng cao đời sống nhân dân. ..
 

 

Để chuẩn bị cho Đại hội dại biểu Đảng bộ xã Tân Thành làn thứ XIX, nhiệm kỳ 2010 – 2015, trong những ngày qua, Đảng bộ Tân Thành, đã chuẩn bị tốt công tác chuẩn bị nhân sự cấp uỷ.Quá trình chuẩn bị công tác nhân sự, đảm bảo đúng quy chế, các hội nghị Đảng viên tổ chức quán triệt và triển khai các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh và của Huyện. về Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng được diễn ra đúng tiến độ và đảm bảo chất lượng..Việc chuẩn bị xây dựng dự thảo báo cáo chính trị đựợc tiến hành trên cơ sở tổng kết sâu sắc kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ qua, gắn với việc kiểm điểm thực hiện cuộc vận động Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, đồng thời xây dựng chương trình thực hiện nhiệm vu trong thời gian tới..

 
 

Hướng tới Đại hội Đại biểu Đảng bộ xã Tân Thành nhiệm kỳ 2010 – 2015 và chào mừng đại hội Đảng bộ các cấp, Đảng bộ xã Tân Thành đã chỉ đạo các chi bộ và các tổ chức đoàn thể phát động các phong trào thi đua trên tất cả các lĩnh vực, bằng những việc làm thiết thực, cụ thể lập thành tích thiết thực chào mừng Đại hội. Như đẩy mạnh công tác phát triển kinh tê rừng.. tu sửa, nâng cấp các tuyến giao thông trên địa bàn..Trong công tác sản xuất nông nghiệp: Cán bộ xã và các hộ nông dân tích cực thăm đồng, chăm sóc phòng trừ sâu bệnh cho lúa và hoa màu, bảo vệ an toàn cho tài sản, tính mạng tài sản của nhân dân trong mùa lũ lụt.

 
 


Một trong những hoạt động chào mừng Đại hội Đảng bộ xã Tân Thành lần thứ XI X, nhiêm kỳ 2010 – 2015 trên địa bàn xã, đó là tiến độ khẩn trương thi công trên công trình xây dựng nhà máy chế biến gỗ Đông Dương tại thôn 3 Tân Yên. Đây cũng là công trình đơn vị thi công phấn đấu hoàn thành phần san ủi mặt bằng trong dịp kỷ niệm 35 năm chiến tháng30/4 và quóc tế lao động 1/5:

Đại hội Đại biểu Đảng bộ xã Tân Thành lần thứ XIX nhiệm kỳ 2010 – 2015 đã đến gần,với sự chuẩn bị tích cực và chu đáo, chắc chắn, ý nghĩa chính trị quan trọng của Đại hội sẽ thu hút sự quan tâm của đông đảo cán bộ, Đảng viên và nhân dân trong xã. Từ thành công của Đại hội sẽ tiếp tục có những quyết sách quan trọng, nhằm nâng cao mức sống, tinh thần cho nhân dân, xây dựng Đảng, chính quyền trong sach, vững mạnh, và góp phần xây dựng Tân Thành trở thành một trong những điểm sáng của huyện về phát triển kinh tế theo hướng Công - Nông – Lâm nghiệp

Theo: VNN

Tin cùng chuyên mục