Xã Thái Sơn gắn huấn luyện Dân quân với công tác dân vận

Xác định Dân quân là một trong những lực lượng tham gia tích cực vào công tác đảm bảo an ninh trật tự, chính trị xã hội tại địa phương, vì vậy, hàng năm, xã Thái Sơn luôn quan tâm, chú trọng huấn luyện gắn với thực hiện công tác dân vận tại địa phương.

Lực lượng Dân quân xã Thái Sơn giúp nhân dân tháo rỡ điểm trường An Lâm (trường Tiểu học Thái Sơn) để xây dựng nhà văn hóa thôn An Lâm.

Để công tác huấn luyện Dân quân năm 2019 đạt kết quả cao, Ban Chỉ huy Quân sự xã Thái Sơn đã chuẩn bị chu đáo về cơ sở vật chất, mô hình học cụ, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho công tác huấn luyện.

Hiện nay, xã Thái Sơn có 129 chiến sỹ Dân quân, trong đó lực lượng xã huấn luyện là 69 người; Dân quân năm thứ nhất có 25 người, năm thứ 2 có 27 người, 1 trung đội cơ động gồm 31 người.

Năm 2019, xã Thái Sơn tập trung trọng tâm vào công tác huấn luyện đó là: Học tập chính trị; huấn luyện tập điều lệnh, kỹ thuật chiến đấu bộ binh, chiến thuật…

Để góp phần đảm bảo tình hình trật tự xã hội tại địa phương, lực lượng Dân quân trên địa bàn xã còn tích cực tham gia phong trào chung tay xây dựng nông thôn mới, thường xuyên tham gia công tác dân vận.

Với vai trò là lực lượng nòng cốt tại cơ sở, lực lượng Dân quân xã Thái Sơn đã “chung tay, góp sức” cùng với chính quyền và các tổ chức đoàn thể tham gia giải phóng 600 m mặt bằng để làm nhà văn hóa tại thôn An Lâm.

Cùng với đó để có sự đóng góp tích cực, nhiệt tình của lực lượng Dân quân trên địa bàn xã, Đảng ủy, Chính quyền xã Thái Sơn luôn quan tâm, động viên và giải quyết kịp thời, đầy đủ các chế độ, tạo điều kiện cho các chiến sĩ Dân quân yên tâm tập luyện, giữ vững lập trường, tư tưởng và nâng cao tinh thần trách nhiệm, tích cực tham gia công tác huấn luyện hàng năm.

Anh Nguyễn Mạnh Hùng, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã Thái Sơn cho biết: Sự đóng góp của lực lượng Dân quân trong công tác huấn luyện và dân vận đã góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị, xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc, nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quân sự - quốc phòng tại địa phương.

Bằng những việc làm thiết thực, cụ thể, lực lượng Dân quân xã Thái Sơn đã ngày càng không ngừng củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị, giữ vững và tăng cường tình đoàn kết quân - dân, xây dựng thế trận lòng dân vững chắc, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác quốc phòng - quân sự địa phương./.

Thanh Tâm

Tin cùng chuyên mục