Bằng Cốc đẩy nhanh tiến độ xây dựng kênh mương nội đồng

Thực hiện Nghị quyết 15 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, cùng với nhiều địa phương trong huyện, xã Bằng Cốc đã huy động nguồn lực thực hiện bê tông hóa kênh mương nội đồng. Qua đó góp phần đảm bảo nguồn nước tưới tiêu cho sản xuất nông nghiệp.

Do nhận thức được lợi ích của những tuyến kênh mương nội đồng mang lại cho người dân nên trong thời gian qua bà con thôn Đồng Quảng xã Bằng Cốc đã tích cực đóng góp ngày công lao động để hoàn thành trên 100m kênh mương nội đồng. Nhờ tinh thần lao động tích cực cùng sự đồng thuận cao của bà con nhân dân, nên sau hai ngày ngày triển khai thi công bà con thôn Đồng Quảng, xã Bằng Cốc đã hoàn thành trên 100 m kênh mương nội đồng phục vụ tưới tiêu cho gần 10 ha lúa nước trong thôn.

Nhân dân thôn Đồng Quảng, xã Bằng Cốc, huyện Hàm Yên đang tiến hành lắp đặt cấu kiện bê tông đúc sẵn.

Theo kế hoạch năm 2017,  xã Bằng Cốc, huyện Hàm Yên được hỗ trợ lắp đăt xây dựng trên 1.000m kênh mương nội đồng theo Nghị quyết 15 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, trong đó nhà nước hỗ trợ cấu kiện bê tông đúc sẵn, gối đỡ và chi phí vận chuyển. Nhân dân dân tự giải phóng mặt bằng, đóng góp ngày công lao động, vật liệu xây dựng theo phương châm nhân dân làm, nhà nước hỗ trợ. Đến thời điểm này xã Bằng Cốc đã hoàn thành được trên 600 m kênh mương mương nội đồng.

Nhằm sớm hoàn thành các tuyến kênh mương nội đồng còn lại  đúng tiến độ, xã Bằng Cốc đã chỉ đạo các thôn bản triển khai vận chuyển các cấu kiện bê tông đúc sẵn, gối đỡ đến các điểm thi công. Đồng thời huy động nhân tại các thôn bản được hỗ trợ xây dựng kênh mương nội đồng  khẩn trương giải phóng mặt bằng, tiến hành  ghép nối các cấu kiện bê tông đúc sẵn, đảm bảo chất lượng và đúng tiến độ đề ra./.

Minh Vương - Toàn Thắng

Tin cùng chuyên mục