Các địa phương tập trung sản xuất vụ xuân

Để đảm bảo sản xuất vụ xuân diễn ra đúng khung lịch thời vụ, những ngày này bà con nông dân ở các địa phương đang khẩn trương thu hoạch cây trồng vụ đông, triển khai cày, bừa ngâm ải, xuống mạ, chuẩn bị các điều kiện tốt nhất cho sản xuất vụ xuân năm 2019.

 

 

Thời điểm này, các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh đang thực hiện bố trí giống, phương án cấp nước đổ ải, tưới tiêu cho ruộng đồng. Bà con nhân dân tích cực thu hoạch cây vụ đông, giải phóng đất, cầy bừa, đón nước để làm đất gieo cấy vụ xuân. 100% diện tích mạ gieo đều được bà con thực hiện che phủ ly lon, chăm sóc, luyện mạ trước khi cấy.


Vụ xuân 2019, toàn tỉnh có kế hoạch gieo cấy gần 19.800 ha, trong đó lúa lai gần 9.500 ha, lúa thuần 9.200 ha. Một số huyện có diện tích sản xuất lớn như: Sơn Dương, Yên Sơn, Chiêm Hóa, Hàm Yên... Ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh đặc biệt chú trọng đến lịch thời vụ và cơ cấu giống. Theo lịch thời vụ, đối với trà chính vụ sẽ bắt đầu gieo mạ từ ngày 25 – 31/12/2018; trà muộn gieo mạ từ ngày 10 – 20/1/2019.

 

Đối với các diện tích gieo thẳng, bắt đầu gieo từ ngày 8 – 20/2/2019. Về giống lúa, năm nay có nhiều bộ giống cho bà con lựa chọn phù hợp với điều kiện thời tiết và thời gian sinh trưởng, song vẫn ưu tiên các giống lúa thuần có thời gian sinh trưởng ngắn, năng suất và các giống lúa chất lượng cao truyền thống.


Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đang tập trung chỉ đạo các địa phương thực hiện nghiêm lịch thời vụ và cơ cấu giống, trước khi đưa mạ ra cấy phải luyện mạ theo đúng kỹ thuật. Tuyệt đối không ngâm ủ, gieo mạ và cấy vào những ngày nhiệt độ dưới 15 độ C.

Theo: TTV

Tin cùng chuyên mục