Chi cục Thuế Hàm Yên tăng cường quản lý thu ngân sách năm 2018

Năm 2018 chỉ tiêu tổng thu ngân sách trên địa bàn huyện Hàm Yên là 75 tỷ đồng, đến hết Quý I, toàn huyện đã thu được trên 23 tỷ, đạt trên 30% dự toán năm, trong đó số thu do ngành thuế quản lý là trên 22,6 tỷ đồng.

Cán bộ Chi cục Thuế Hàm Yên tuyên truyền chính sách thuế đối với hộ kinh doanh.

Hiện tại thuế công thương nghiệp ngoài quốc doanh là khoản thu chiếm tỷ trọng cao trong tổng thu ngân sách và thực hiện thu khó nhưng đã thu được trên 13 tỷ đồng, đạt 26% dự toán. Thuế thu nhập cá nhân đạt hơn 30% và lệ phí trước bạ, thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản đều đạt trên 25% dự toán. Đặc biệt, đã có 1 khoản thu hoàn thành dự toán đó là thu tiền sử dụng đất với gần 5 tỷ đồng.

Công tác thu ngân sách năm 2018 trên địa bàn huyện Hàm Yên những tháng đầu năm đạt kết quả tốt như vậy là do cơ quan Thuế đã có những giải pháp quản lý thu phù hợp, sát với thực tế như: Phối hợp với các ngành chức năng trong việc rà soát, quản lý các nguồn thu; thực hiện tốt việc tham mưu, phối hợp trong việc tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất; kinh tế trên địa bàn huyện có sự phát triển, các doanh nghiệp, hộ kinh doanh làm ăn có hiệu quả tích cực đóng góp vào ngân sách nhà nước. Bên cạnh đó, việc tuyên truyền hỗ trợ nâng cao ý thức chấp hành chính sách pháp luật về thuế cho người nộp thuế được chú trọng.

Để đạt chỉ tiêu tổng thu ngân sách trên địa bàn huyện năm 2018 là 75 tỷ đồng và tỷ lệ nợ thuế dưới 5% theo quy định của Bộ Tài chính là một nhiệm vụ khó khăn. Tuy nhiên, Chi cục Thuế huyện Hàm Yên đề ra mục tiêu là vượt dự toán nên trong thời gian tới Chi cục Thuế huyện Hàm Yên sẽ tiếp tục thực hiện nhiều giải pháp trong việc quản lý thu.

Với những giải pháp cụ thể, sự nỗ lực của mỗi cán bộ thuế sẽ là cơ sở để Chi cục Thuế huyện Hàm Yên phấn đấu hoàn thành vượt dự toán của năm 2018./.

PV

Tin cùng chuyên mục