Đảm bảo an ninh lương thực trong điều kiện dịch Covid - 19

Theo dự báo, năm 2020, sản xuất nông nghiệp sẽ chịu ảnh hưởng nặng nề do dịch bệnh Covid - 19. Để thúc đẩy sản xuất trong điều kiện dịch bệnh, toàn ngành Nông nghiệp trên địa bàn tỉnh đã tập trung triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp để bảo đảm an ninh lương thực, đạt được mục tiêu cao nhất đã đề ra. Ghi nhận của phóng viên tại huyện Hàm Yên.
Video không hợp lệ

Nguồn video: TTV (Xuân Quỳnh - Minh Vương)

Tin cùng chuyên mục