Đoàn giám sát sử dụng vốn vay của Ngân hàng CSXH làm việc với huyện Hàm Yên

Chiều ngày 21/5, Đoàn giám sát của tỉnh do đồng chí Phạm Thị Thúy Hà, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh làm Trưởng đoàn chủ trì buổi làm việc với huyện Hàm Yên về việc sử dụng vốn vay của phòng giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội trên địa bàn huyện Hàm Yên. Đồng chí Ma Phúc Dự, Ủy viên BCH Đảng bộ huyện, Phó Chủ tịch UBND huyện dự và làm việc cùng đoàn.

Đồng chí Phạm Thị Thúy Hà, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh làm Trưởng đoàn chủ trì buổi làm việc với huyện Hàm Yên.

Trước đó đoàn đã đi cơ sở kiểm tra một số tổ vay vốn thuộc 4 tổ chức hội tại xã Phù Lưu và Minh Hương.

Năm 2023 hoạt động huy động tiết kiệm của phòng giao dịch Ngân hàng CSXH huyện chưa ổn định, tiền gửi tiết kiệm dân cư còn thấp. Một số hộ vay chậm trả lãi, ảnh hưởng đến chất lượng hoạt động của Tổ TK&VV cũng như chất lượng hoạt động của điểm giao dịch xã. Công tác kiểm tra, giám sát của một số tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác cấp xã đôi khi chưa kịp thời; còn một số tổ chức chính trị - xã hội và Tổ TK&VV sắp xếp hồ sơ chưa khoa học, việc tuyên truyền tại buổi họp tổ cho các hộ cho vay chưa thường xuyên….

Phát biểu tại buổi làm việc đồng chí Ma Phúc Dự, Trưởng ban đại diện Hội đồng quản trị NHCS xã hội huyện đã ghi nhận và tiếp thu tiếp thu các ý kiến đóng góp của đoàn giám sát tại cơ sở, những tồn tại hạn chế Ban đại diện sẽ khẩn trương khắc phục, đồng thời sẽ thường xuyên kiểm tra tại các tổ chức hội tại cơ sở, kiểm tra các đối tượng cho vay, hạn chế thấp nhất nợ xấu, nợ quá hạn.

Đồng chí Ma Phúc Dự, Ủy viên BCH Đảng bộ huyện, Phó Chủ tịch UBND huyện phát biểu tại buổi làm việc.

Đoàn giám sát đã thông báo kết luận: Đề nghị Ban Đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội tiếp tục chỉ đạo thành viên Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội huyện thực hiện công tác kiểm tra, giám sát theo đúng Kế hoạch năm 2024. Sau kiểm tra, giám sát kịp thời có thông báo những tồn tại hạn chế để đơn vị được kiểm tra, giám sát khắc phục.

Chỉ đạo, Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện, thành viên, Ban đại diện Hội đồng quản trị huyện, các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác tích cực tuyên truyền, phổ biến chính sách cho vay đến các cấp, các ngành và người dân để thực hiện và giám sát việc thực hiện chính sách theo Nghị định của Chính phủ đến người vay theo đúng quy định.

Chỉ đạo Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện tiếp tục tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương, HĐND huyện thực hiện tốt nội dung Chỉ thị số 40 và Kết luận số 06 của Ban Bí Thư. Hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch tăng trưởng dư nợ, huy động vốn, tích cực đôn đốc xử lý thu hồi nợ quá hạn, xử lý nợ đến hạn không để nợ quá hạn phát sinh, tiếp tục có giải pháp xử lý, thu hồi; cùng cố, kiện toàn Tổ TK&VV đảm bảo chất lượng, nâng cao hiệu quả hoạt động của Tổ TK&VV.

Định kỳ hằng năm, tổ chức sơ kết, tổng kết đánh giá kết quả hoạt động ủy thác, hoạt động Tổ TK&VV, sử dụng vốn của tổ viên, những vướng mắc tồn tại và giải pháp khắc phục; khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, điển hình.

Đề nghị Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện: Bám sát Nghị quyết của Hội đồng quản trị, Ban đại diện Hội đồng quản trị huyện, các văn bản chỉ đạo của cấp tích cực triển khai thực hiện, phấn đấu hoàn thành 100% kế hoạch được giao; tuyên truyền, phổ biến chính sách cho vay đến các cấp, các ngành và người dân, trọng tâm.  Phối hợp với Phòng Dân tộc huyện tiếp tục thực hiện cho vay chương trình mục tiêu Quốc gia. Tập trung triển khai các chương trình tín dụng phục vụ đời sống tiêu dùng như: cho vay học sinh sinh viên, cho vay nhà ở, đất ở cho đồng bào thiểu số.

Tiếp tục phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác, các xã, thị trấn triển khai thực hiện tốt việc cho vay theo Nghị quyết số 03 của Hội đồng nhân dân tỉnh về Chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản hàng hóa; sản phẩm OCOP và xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2021-2025.

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội, tiếp tục thực hiện phương án củng cố nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng; tập trung thu hồi nợ xấu, nâng cao tỷ lệ thu hồi nợ đến hạn, rà soát nợ quá hạn, lãi tồn đọng…

Đề nghị các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác: Các tổ chức chính trị - xã hội nhận uỷ thác tiếp tục tuyên truyền, phổ biến chính sách cho vay đến người dân; nâng cao nhận thức về vai trò của tín dụng chính sách là công cụ để tập hợp hội viên, đoàn viên.

Thực hiện đầy đủ và hiệu quả các nội dung ủy thác đã ký với Ngân hàng Chính sách xã hội, phối hợp đôn đốc, xử lý, thu hồi nợ quá hạn, nợ tồn đọng, nâng cao chất lượng hoạt động của Tổ TK&VV. Phối hợp với các cơ quan chuyên môn cùng cấp đề xuất, xây dựng kế hoạch, nội dung tập huấn các hoạt động chuyển giao khoa học kỹ thuật, chuyển giao mô hình sản xuất, hướng dẫn khởi sự kinh doanh, hướng dẫn khởi nghiệp, lập nghiệp…

Tuấn Tú

Tin cùng chuyên mục