Đức Ninh thâm canh nâng cao năng suất mía

Để sản xuất mía bền vững có năng suất ổn định, khai thác triệt để những tiềm năng sẵn có của vùng nguyên liệu, đưa cây mía trở thành cây trồng mũi nhọn, UBND xã Đức Ninh (Hàm Yên) đã thử nghiệm mô hình thâm canh chăm sóc mía lưu gốc trên diện tích 0,6 ha mang lại hiệu quả tích cực.

 


Anh Lê Văn Khánh (bên phải), thôn Trầm Bùng, Đức Ninh được cán bộ khuyến nông xã
hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc mía.

Được chọn làm điểm, anh Lê Văn Khánh, thôn Trầm Bùng cho biết: Mô hình trồng mía lưu gốc 0,6 ha của gia đình được triển khai từ tháng 2-2017 đến tháng 12-2017 thì được thu hoạch. Gia đình trồng thử nghiệm 5 tấn mía giống Roc 10 và Roc 22, qua đánh giá, năng suất mía tăng lên khoảng 1,5 lần so với trồng đại trà, đạt khoảng 70 tấn, thu nhập gần 60 triệu đồng.

Trạm Khuyến nông huyện Hàm Yên phối hợp với UBND xã đã tổ chức tập huấn kỹ thuật trồng và chăm sóc mía và chỉ đạo 1 cán bộ khuyến nông cơ sở bám sát đồng ruộng theo dõi tình hình sinh trưởng và phát triển của ruộng mía. Hộ gia đình anh Khánh tham gia mô hình được cho vay trả chậm vật tư phân bón đến cuối vụ thu hoạch và được hỗ trợ 1 triệu đồng/0,6 ha bằng phân bón. 

Anh Hà Đình Dương, cán bộ khuyến nông xã theo dõi mô hình cho biết thêm: Thâm canh cây mía theo cách này, năng suất mía nâng cao, giảm nhân công lao động, tính ra mỗi ha mía, người dân thu được khoảng trên 100 triệu đồng, năng suất tăng hơn so với đại trà từ 30 đến 40 tấn/ha. Qua theo dõi mô hình trên cùng một điều kiện thổ nhưỡng như nhau nhưng biện pháp kỹ thuật tác động khác nhau đối với cây mía áp dụng kỹ thuật thâm canh chăm sóc sớm chiều cao cao hơn đối chứng từ 0,2 đến 0,4 m/cây, cây to hơn, năng suất cao hơn. Điều này khẳng định, việc thâm canh mía nâng cao năng suất là hoàn toàn thực hiện được, người dân cần bón phân đúng điểm, tỉa lá, làm cỏ đúng hướng dẫn, cây mía sẽ phát triển tốt, mang lại thu nhập cao cho người nông dân.

Bà Hoàng Thị Đào, Phó Chủ tịch UBND xã Đức Ninh nhấn mạnh, năm 2018, xã triển khai thực hiện trên 2 ha diện tích mía thâm canh, đồng thời liên kết với các nhà máy mía đường trên toàn tỉnh, kịp thời bao tiêu sản phẩm cho người dân, hạn chế tối đa tình trạng phế canh cây mía.

Theo: TQĐT

Tin cùng chuyên mục