Hàm Yên cải cách thủ tục hành chính, thu hút đầu tư

Để hiện thực hóa các chủ trương đầu tư cũng như thu hút các doanh nghiệp đến với địa phương, Hàm Yên xác định đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính là giải pháp then chốt.

Theo Bảng xếp hạng điểm số DCI  năm 2018, huyện Hàm Yên đứng đầu với 75,65 điểm. Ông Trịnh Quốc Sáng, Chánh văn phòng HĐND - UBND huyện Hàm Yên cho biết, thực hiện Kế hoạch số 56/KH-UBND, ngày 7-7-2016 của UBND tỉnh về cải cách hành chính tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2016 - 2020, hàng năm, UBND huyện ban hành kế hoạch thực hiện cải cách hành chính với 7 nhiệm vụ chính, gồm: Cải cách thể chế; cải cách thủ tục hành chính; cải cách tổ chức bộ máy và hoạt động của cơ quan nhà nước; xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức; cải cách tài chính công; hiện đại hóa hành chính; thực hiện công tác chỉ đạo, điều hành, kiểm tra công vụ. Đồng thời, xác định yếu tố nhân lực trong cải cách thủ tục hành chính là quan trọng, UBND huyện đã củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, đảm bảo hiệu quả, đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước, không chồng chéo.


Người dân giải quyết thủ tục hành chính tại bộ phận một cửa xã Minh Khương (Hàm Yên).

Trong năm 2018, huyện Hàm Yên tiếp nhận, giải quyết và trả đúng hạn 1.350 hồ sơ, số ngày rút ngắn so với quy định 450 ngày. Huyện duy trì ứng dụng hệ thống phần mềm một cửa điện tử hiện đại VNPT-iGate tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính của UBND huyện và 18/18 xã, thị trấn, từ đó cắt giảm tối thiểu 30% thời gian thực hiện mọi thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp trên địa bàn. Đồng thời, thực hiện ứng dụng dịch vụ công trực tuyến đối với 25 lĩnh vực; 336 thủ tục, trong đó có 123 thủ tục mức độ 2 và 213 thủ tục mức độ 3 và tiến tới hoàn thiện các thủ tục được thực hiện ở mức độ 4. 

Tại bộ phận một cửa xã Minh Khương, không khí làm việc ở đây rất khẩn trương, cán bộ giao tiếp lịch sự, hướng dẫn nhiệt tình tạo được sự hài lòng của người dân đến giao dịch. Xã đã được UBND huyện đầu tư xây dựng phòng làm việc một cửa gần 20 m2 và đầy đủ máy tính, máy in, điện thoại, tủ đựng tài liệu, bàn ghế làm việc, phục vụ người dân đến giao dịch... UBND xã đã ban hành quy chế, quy định thủ tục, quy trình tiếp nhận, xử lý và trả kết quả bảo đảm nhanh gọn, hiệu quả, đúng quy định của pháp luật.

Trong quá trình thực hiện chức năng quản lý nhà nước, nhằm thu hút các doanh nghiệp, nhà đầu tư, UBND huyện luôn quan tâm, hỗ trợ tiếp cận, khai thác nguồn vốn, thuế và hỗ trợ pháp lý. Tính riêng trong năm 2018, huyện Hàm Yên có 130 đơn vị doanh nghiệp, hợp tác xã hoạt động; đã thu hút các dự án lớn như: Trạm truyền tải điện 110Kv tại thị trấn Tân Yên; xây dựng thủy điện Sông Lô 6, Sông Lô 8A; Dự án sản xuất giày, dép xuất khẩu Tuyên Quang tại Cụm Công nghiệp Tân Thành. Ông  Lai Yen Liang, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Sản xuất Giày Chung Jye Việt Nam cho biết, chính quyền huyện đã tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp đầu tư vào địa bàn theo quy định của pháp luật Việt Nam. Dự án có tổng mức đầu tư 800 tỷ đồng, khi đi vào hoạt động sẽ tạo việc làm cho gần 10.000 lao động. Hiện công ty đang triển khai xây dựng nhà máy, tuyển dụng và đào tạo lao động. Dự kiến công ty hoạt động chính thức vào cuối năm 2019.

Những thay đổi trong cải cách hành chính đã tạo đà thúc đẩy huyện phát triển toàn diện vững chắc, là tiền đề để huyện xây dựng thành công huyện nông thôn mới trong thời gian tới.

Theo: TQĐT

Tin cùng chuyên mục