Hàm Yên chăm sóc lúa xuân

Cùng với việc tập trung đẩy nhanh tiến độ gieo cấy lúa xuân. Trong thời gian này các địa phương trên địa bàn huyện Hàm Yên đã tuyên truyền bà con nông dân trên địa bàn tập trung chăm sóc trà lúa xuân sớm, đang trong thời kỳ đẻ nhánh và hồi xanh.

Vụ xuân năm nay, toàn huyện gieo cấy 3.200 ha lúa. Trong đó có 1.350 ha lúa lai và 1.850 ha lúa thuần, về cơ bản các địa phương đã hoàn thành gieo cấy lúa; tại các xứ đồng địa bàn một số xã đã gieo cấy xong, lúa đang vào giai đoạn hồi xanh, đẻ nhánh, sinh trưởng theo đúng thời kỳ, giai đoạn sinh trưởng.

Việc phân công cán bộ khuyến nông bám sát đồng ruộng, tuyên truyền, hướng dẫn kỹ thuật cho bà con nhân dân chăm sóc, bảo vệ diện tích lúa đã gieo trồng cũng được quan tâm. Thời tiết thuận lợi, thời điểm hiện nay, bà con nông dân tiến hành dặm lúa, dẫn nước, bón phân, đặc biết là đưa phân viên nén dúi sâu vào trong sản xuất đã mang lại năng suất, sản lượng cao. Đồng thời  theo dõi tình hình thời tiết để phòng trừ dịch bệnh hại lúa kịp thời.

Cùng với những cách làm sáng tạo trong chăm sóc, bảo vệ lúa phát triển tốt, các địa phương trong huyện đã tích cực đưa các giống lúa ứng phó với biến đổi khí hậu vào gieo trồng nhằm đảm bảo về sản lượng, năng suất và an ninh lương thực trên địa bàn./.

 

PV

Tin cùng chuyên mục