Hàm Yên có trên 5.500 hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi.

Những năm qua, Hội Nông dân huyện Hàm Yên đã thực hiện tốt công tác phối hợp với các cấp, các ngành, triển khai nhiều hoạt động có chiều sâu như phát động phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, giúp nhau làm giàu và xóa nghèo bền vững... Từ đó số hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi ngày một tăng, đến nay toàn huyện đã có trên 5.500 hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp.

Mô hình phát triển chè giống mới của Hội viên nông dân xã Thái Sơn.

Thực hiện nhiệm vụ trọng tâm “Nâng cao chất lượng phong trào nông dân sản xuất kinh doanh giỏi”, Hội Nông dân các cấp trên địa bàn huyện Hàm Yên đã triển khai và tổ chức thực hiện vận động nông dân đẩy mạnh việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, sử dụng những cây, con có giá trị kinh tế cao, chuyển đổi cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn, phát triển kinh tế hộ gia đình, kinh tế trang trại, kinh tế hợp tác xã, sản xuất các sản phẩm có chất lượng có khả năng cạnh tranh trên thị trường.

Đến nay, toàn huyện Hàm Yên có 5.521 hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp, tăng 1.023 hộ so với nhiệm kỳ trước. Trong đó: cấp cơ sở: 4.484 hộ; cấp huyện 789 hộ, cấp tỉnh: 198 hộ; 50 hộ cấp Trung ương…

Có thể khẳng định phong trào nông dân sản xuất - kinh doanh giỏi ở Hàm Yên không chỉ tác động tích cực đến chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp thích ứng biến đổi khí hậu, mà còn khơi dậy tinh thần đoàn kết, gắn bó, ý thức tự lực tự cường, cần cù, sáng tạo, tự vươn lên làm giàu chính đáng, góp phần làm thay đổi bộ mặt nông thôn./.

PV

Tin cùng chuyên mục