Hàm Yên đẩy mạnh công tác đào tạo nghề

Phát triển nguồn nhân lực có chất lượng, kỹ năng nghề gắn với giải quyết việc làm góp phần quan trọng vào công tác giảm nghèo bền vững. Những năm qua, Trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật - Công nghệ Tuyên Quang đã đặc biệt quan tâm đến những học sinh vùng sâu vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
Video không hợp lệ

Nguồn video: TTV

Tin cùng chuyên mục