Hàm Yên đẩy mạnh kiểm tra thực hiện Kế hoạch đầu tư xây dựng trên địa bàn huyện.

Nhằm đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn, ngày 24/8 UBND huyện Hàm Yên đã ban hành kế hoạch 121/KH-UBND, tổ chức 3 tổ kiểm tra tiến hành làm việc với các xã, thị trấn để đánh giá tình hình, kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện Kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2020.

Tổng vốn đầu tư năm 2020 trên địa bàn huyện là trên 210 tỷ đồng; đến 15/8 đã giải ngân trên 130 tỷ đồng, đạt 62% kế hoạch, vốn còn tồn trên 79 tỷ đồng. Huyện Hàm Yên có tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công đạt khá cao so với các huyện, thành phố trong tỉnh.

Tuy nhiên, một số công trình có tỷ lệ giải ngân thấp, như công trình chợ cam Tân Thành; vốn tỉnh phân cấp cho huyện đạt 32% kế hoạch; nguồn vốn Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đạt 42% kế hoạch…

Nguyên nhân một số nguồn vốn giải ngân chậm là do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, nhân công và vật liệu bị hạn chế đã ảnh hưởng đến tiến độ thi công của các công trình.

Lãnh đạo huyện Hàm Yên kiểm tra tiến độ thi công công trình xây dựng Nhà văn hóa xã Phù Lưu.

Năm 2020 thực hiện đấu thầu rộng rãi qua mạng đảm bảo 100% (đối với các gói thầu đấu thầu rộng rãi dưới 10 tỷ), do vậy các chủ đầu tư là UBND các xã triển khai còn rất lúng túng, gặp nhiều khó khăn làm ảnh hưởng đến chậm tiến độ công trình.

Việc triển khai các thủ tục đầu tư của các các xã làm chủ đầu tư còn chậm, chưa tập trung cao, chỉ đạo còn thiếu quyết liệt; vẫn còn có công trình chủ đầu tư hoàn thiện nộp hồ sơ quyết toán chậm so với yêu cầu…

Trong thời gian tới, huyện tiếp tục chỉ đạo các chủ đầu tư, các đơn vị liên quan thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, các sở ngành, của huyện về thực hiện giải ngân vốn đầu tư công năm 2020; đôn đốc các chủ đầu tư, các đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ thi công, tổ chức nghiệm thu khối lượng hoàn thành kịp thời để giải ngân thanh toán, thực hiện quyết toán dự án kịp thời nhằm đảm bảo sớm hoàn thành kế hoạch được giao.

Huyện phấn đấu trong tháng 8 này giải ngân 100% vốn năm 2019 kéo dài sang năm 2020; đến 30/9 phải đạt tối thiểu 70% kế hoạch vốn giao; hoàn thành giải ngân 100% kế hoạch vốn giao xong trước 31/12 ./.

PV

Tin cùng chuyên mục