Hàm Yên đẩy mạnh phát triển kinh tế trang trại

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 10 ngày 22/7/2014 của HĐND tỉnh về cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển kinh tế trang trại. Mấy năm qua việc phát triển kinh tế trang trại trên địa bàn huyện Hàm Yên đã mang lại hiệu quả thiết thực, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tái cơ cấu ngành nông nghiệp, nâng cao đời sống nông dân và xây dựng nông thôn mới ở địa phương.

 

Đến nay huyện Hàm Yên đã phát triển được 215 trang trại, trong đó 111 trang trại vay vốn theo cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển kinh tế trang trại của HĐND tỉnh với tổng số tiền gần 42 tỷ đồng; 9 trang trại được hỗ trợ cả lãi suất vay vốn và hỗ trợ sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP...

Việc đẩy mạnh phát triển kinh tế trang trại ở huyện Hàm Yên không những mang lại hiệu kinh tế mà còn góp phần giải quyết việc làm, mang lại thu nhập ổn định cho nhiều lao động tại địa phương; nâng cao giá trị của sản phẩm, tăng khả năng cạnh tranh trên thị trường...

Để kinh tế trang trại phát triển bền vững, đạt hiệu quả, huyện Hàm Yên tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các cơ chế, chính sách đến người dân; hướng dẫn các chủ trang trại chăn sản xuất theo chuỗi liên kết và đăng ký sản xuất theo tiêu chuẩn để nâng cao giá trị, hiệu quả kinh tế trong sản xuất kinh doanh./.

PV

Tin cùng chuyên mục