Hàm Yên đẩy nhanh tiến độ sản xuất lúa vụ xuân 2018.

Cùng với các địa phương trong tỉnh, hiện nay bà con nông dân tại huyện Hàm Yên đang tích cực ra đồng làm đất và gieo cấy 3.200 ha diện tích lúa vụ xuân năm 2018 đảm bảo đúng khung lịch thời vụ.

Vụ xuân năm nay, gia đình bà Phan Thị Nhàn, thôn 4 xã Nhân Mục gieo cấy 4 sào lúa BC15, đây là giống lúa thuần có năng xuất và chất lượng cao, dễ chăm sóc, đặc biệt mang lại chất lượng gạo thơm ngon, do đó đã được gia đình bà luôn chọn gieo cấy.

Để đảm bảo đúng khung lịch thời vụ, hiện nay gia đình bà đang khẩn trương huy động mọi nguồn nhân lực của gia đình tiến hành gieo cấy lúa xuân, đảm bảo đúng khung lịch thời vụ đã đề ra.

Vụ xuân năm 2018, huyện Hàm Yên thực hiện kế hoạch gieo cấy 3.200 ha lúa. Trong đó có 1.350 ha diện tích lúa lai và 1.850 ha lúa thuần, đến nay toàn huyện đã gieo cấy được trên 90% tổng diện tích lúa và phấn đấu đến ngày 28 tháng 2 sẽ hoàn thành toàn bộ diện tích đã đề ra.

Nhờ chủ trương bê tông hóa kênh mương nội đồng mà năm nay, các xứ đồng trên địa bàn huyện Hàm Yên đều thuận tiện hơn trong việc lấy nước sản xuất. Với sự chỉ đạo quyết liệt của các cơ quan chuyên môn của huyện và Ban chỉ đạo sản xuất lúa 18 xã, thị trấn, nên nhân dân đã chú ý làm đất, gieo mạ đúng lịch thời vụ, đặc biệt là chủ động trong khâu chăm sóc mạ là những nhiệm vụ cấp thiết đã được bà con nhân dân trên địa bàn toàn huyện thực hiện tốt.

Với những biện pháp chỉ đạo kiên quyết, kịp thời và tinh thần phấn khởi của bà con nhân dân trên địa bàn, vụ Xuân năm 2018, huyện Hàm Yên nêu cao quyết tâm giành một vụ sản xuất thắng lợi,  góp phần thực hiện tốt mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế trên lĩnh vực sản xuất nông nghiệp của huyện./.

Toàn Thắng

Tin cùng chuyên mục