Hàm Yên đẩy nhanh tiến độ sản xuất vụ mùa năm 2018

Trong thời gian này, trên khắp các cánh đồng ở 18 xã, thị trấn của huyện Hàm Yên không khí sản xuất vụ mùa năm 2018 đang diễn ra rất khẩn trương.

Cùng với đông đảo bà con nông dân xã Nhân Mục, những ngày này, gia đình chị Nguyễn Thị Đảm thôn Đồng Ca đang tập trung nguồn nhân lực xuống đồng gieo cấy 5 sào lúa mùa. Năm nay, gia đình chị Đảm gieo cấy giống lúa Bắc Thơm 07, đây là giống lúa mới được trồng thử nghiệm tại nhiều xã trên địa bàn huyện Hàm Yên. Nhờ đẩy mạnh khâu làm đất, chú trọng công tác thủy lợi và huy động tối đa nguồn nhân lực trong sản xuất, nên đến nay gia đình chị đã cấy được 90% diện tích lúa mùa.     

Vụ mùa 2018, huyện Hàm Yên gieo cấy 3.500 ha, trong đó 40% diện tích được gieo cấy bằng giống lúa lai năng xuất chất lượng cao, số còn lại được gieo cấy bằng giống lúa thuần. Để đảm bảo gieo cấy 100% diện tích lúa mùa theo đúng khung lịch thời vụ, Ủy ban nhân dân huyện Hàm Yên đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, các xã, thị trấn của huyện phân công cán bộ khuyến nông, các thành viên bám sát đồng ruộng hướng dẫn nông dân gieo cấy đúng kỹ thuật, đúng thời vụ. đến thời điểm này  toàn huyện Hàm Yên đã gieo cấy được  85% diện tích.

Với sự chuẩn bị tốt mọi điều kiện về vật tư, phân bón, cùng kinh nghiệm trong sản xuất cây lúa nước, chắc chắn rằng huyện Hàm Yên sẽ hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch sản xuất lúa vụ mùa năm 2018 đề ra./.

Minh Vương

Tin cùng chuyên mục