Hàm Yên giao chỉ tiêu, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách địa phương năm 2019

Sáng 14/01, UBND huyện Hàm Yên tổ chức Hội nghị giao chỉ tiêu, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách địa phương năm 2019.

Năm 2018, kinh tế - xã hội của huyện Hàm Yên có những chuyển biến tích cực. Các mục tiêu cơ bản hoàn thành và vượt mức kế hoạch.

Năm 2019, huyện Hàm Yên phấn đấu giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn đạt 995,8 tỷ đồng; sản lượng lương thực quy thóc dự kiến đạt trên 53 nghìn tấn; trồng mới 2.470 ha rừng; trồng và chăm sóc 864 ha mía; thu ngân sách trên địa bàn đạt 79 tỷ đồng; giải quyết việc làm cho trên 3.630 lao động; tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 18,64% xuống còn 15,37%; giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo an ninh trật tự an toàn xã hội…

Để hoàn thành và vượt mức các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội trong năm 2019, Ủy ban nhân dân huyện Hàm Yên yêu cầu các ngành, các địa phương ngay sau khi nhận chỉ tiêu, kế hoạch giao, chủ động xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội phù hợp với tình hình địa phương, phấn đấu hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch ngay từ những tháng đầu năm để đạt kết quả cao nhất./.

PV

Tin cùng chuyên mục