Hàm Yên hoàn thành kế hoạch lắp đặt kênh mương đúc sẵn

Thực hiện Nghị quyết số 15 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, huyện Hàm Yên đã tập trung chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, các xã, thị trấn đẩy nhanh tiến độ và hoàn thành kế hoạch lắp đặt kênh mương bằng cấu kiện bê tông đúc sẵn.

 
 

Một chủ trương đúng, hợp lòng dân, đồng thời làm tốt công tác tuyên truyền vận động nên chỉ sau một thời gian ngắn, bà con thôn Lĩnh, xã Đức Ninh đã đóng góp ngày công lao động thi công lắp đặt và hoàn thành 340 m kênh mương bằng bê tông đúc sẵn, phục vụ cho sản xuất. Thôn Lĩnh là thôn tiêu biểu nhất của xã Đức Ninh về sản xuất vụ đông trên đất ruộng 2 vụ lúa, khi tuyến kênh mương được hoàn thành sẽ giúp cho bà con chủ động hơn về nguồn nước nhằm thực hiện chuyển dịch cơ cấu cây trồng, thâm canh tăng năng suất, nâng cao hệ số sử dụng đất.

 

 

Với phương châm "Nhân dân làm, Nhà nước hỗ trợ", chung tay góp sức xây dựng nông nông thôn mới. Thời gian qua, các tổ chức chính trị, xã hội và bà con nông dân trên địa bàn huyện Hàm Yên đã phát huy tinh thần đoàn kết, huy động nhân lực vận chuyển kết cấu vật liệu, giải phóng mặt bằng để lắp đặt kênh mương đảm bảo yêu cầu kỹ thuật và tiến độ thi công. Trong quá trình triển khai thực hiện, nhờ làm tốt công tác tuyên truyền vận động về mục đích, ý nghĩa và cơ chế chính sách hỗ trợ của tỉnh về kiên cố hóa kênh mương nội đồng bằng bê tông đúc sẵn, vì vậy người dân đã tích cực hưởng ứng tham gia, đây cũng là điều kiện thuận lợi để bà con tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng, nâng cao thu nhập trên đơn vị diện tích canh tác. Đến thời điểm này toàn huyện đã thi công lắp đặt được trên 20 km kênh mương bằng bê tông đúc sẵn, đạt trên 92% kế hoạch năm 2017. Các xã Yên Thuận, Minh Khương, Bằng Cốc, Hùng Đức, Thái Sơn, Minh Hương và xã Phù Lưu đã hoàn thành 100% kế hoạch về kiên cố hóa kênh mương bằng bê tông đúc sẵn.

Việc đẩy nhanh tiến độ kiên cố hóa kênh mương bằng bê tông đúc sẵn đã góp phần quan trọng để Hàm Yên thực hiện chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, khai thác hiệu quả tiềm năng đất đai, sớm hoàn thành tiêu chí về thu nhập trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn toàn huyện./.

TTV

Tin cùng chuyên mục